För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kommunernas inköp kan hjälpa eller stjälpa

Publicerad 17 jun 2021
Genom upphandlingar och andra inköp har kommunerna enorm möjlighet att påverka efterfrågan på företagens varor och tjänster, skriver Eva Cooper.
Företagarnas regionchef Eva Cooper.

Stötta din lokala företagare. Det är en devis vi lyft återkommande under pandemin. Och det är inte bara en slogan. Det är på riktigt. Det kan vara det som gör skillnad för om de mindre och lokala företagen överhuvudtaget finns kvar nu när vi sakta börjar röra oss mot ljusare tider. Och det är inte bara politiken och den enskilde som kan göra skillnad. Sveriges kommuner har en enorm möjlighet att påverka hur pengarna når företagen.

Vem handlar med vem?

Närmare 200 miljarder kronor av den offentliga sektorns inköp kan ske helt under radarn, eftersom det inte finns några publika siffor över handeln.

De siffror som finns att tillgå är den upphandlingsstatistik som tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Här ingår varken köp under den så kallade direktupphandlingsgränsen eller köp som är undantagna från upphandlingsreglerna, exempelvis vissa juridiska och finansiella tjänster.

Vi har alltså inte haft kunskapen om vad alla inköp som går under upphandlingsgränsen på cirka 600 000 kronor innebär, från vem de görs och varför kommunerna handlar.

Konkurrensen hämmas

Kommunerna har inte gjort något fel. De är inte skyldiga att annonsera köp som görs eller har gjorts under upphandlingsgränsen. Men mörkertalet gör det i princip omöjligt för företag att konkurrera om köpen. Företag vittnar om att det finns brister i transparens kring affärsmöjligheter och brist i insyn kring vilka företag som kommunerna har ingått avtalen med. Vilket i sin tur även leder till affärer där både priset och kvaliteteten hade kunnat vara bättre. 

Och icke att förglömma: det finns rejäla brister i redovisningen av hur våra gemensamma skattemedel används.

Det här vill vi på Företagarna nu rätta till. Vi har begärt in transaktionsdata från kommunernas bokföring. Sammanställningen visar framför allt att det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

Olika krav

Men, det är ju olagligt att ställa sådana krav. Det påpekar bland annat Anna Mattsson, inköpsspecialist på Hofors kommun, i en intervju hos SVT. Hofors är en av de kommuner i landet som handlar minst lokalt. Men våra siffror handlar alltså inte enbart om offentliga upphandlingar utan om allt, från första kanelbullen till det stora infrastrukturprojektet. Och vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras. Det finns till exempel inga krav på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande.

Mängden inköp som varje kommun gör visar hur viktiga dessa köp är. Låt oss stanna i Gästrikekommunen Hofors. 311 734 065 kronor handlar man för totalt under ett år. Av dessa pengar går NOLL procent till lokala småföretag. Dessa inköp kan vara avgörande för de mindre och lokala företagens långsiktiga trygghet och rentav deras fortsatta existens.

Det är ju inte alltid så lätt för en liten kommun – allt finns ju inte. Såklart att landets största orter ligger bra till. Men svaret är mer komplicerat än så. Karlstad kommun handlar mest lokalt av alla kommuner i landet, Trosa är i topp från småföretag och Sunne från mikroföretag med upp till tio anställda. Och en så pass stor kommun som Norrköping ligger i botten när det kommer från köp från mikroföretag.

Gör skillnad

Snarare visar det att ett strukturerat arbete och medvetenhet kring hur alla slags inköp går till spelar roll. Och i vissa fall kanske tur? Företag i hela landet upplever just nu en svag efterfrågan på företagets varor eller tjänster som ett betydande hindret för tillväxt. Det är sannolikt en effekt av att pandemin lett till drastiskt förändrade konsumtionsmönster. Men även restriktioner för att hindra smittspridningen har bidragit till att många företags produktion eller tjänsteutbud i perioder helt eller delvis upphört.

Här kan Sveriges kommuner göra en oerhörd skillnad. Öka transparensen. Och stötta era lokala företagare.

Fler nyheter från Företagarna