headphones newspaper video-player

Vilka har råd med livet efter företagandet?

Få företagare förlitar sig på den allmänna pensionen för ekonomisk trygghet på äldre dagar, men många skulle behöva se över sina pensionslösningar.
Publicerad 22 feb 2021
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Så här års landar de orange kuverten i brevlådorna. Innehållet kan vara nedslående för många företagare. Den årliga sammanställningen i kuverten handlar om den allmänna pensionen, alltså hur mycket man tjänat in i inkomstpension och premiepension. Enligt Företagarnas undersökning från i fjol har drygt sju av tio företagare en lön under medellönen i Sverige. 

− Det finns en hel den företagare som har relativt goda inkomster från sitt företag, men att så många har en lön under medellönen i Sverige påverkar naturligtvis företagares allmänna pension, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Undersökningen visar att var femte företagare är oroad eller mycket oroad över sin ekonomiska trygghet vid pensionen men två av fem är trygga eller mycket trygga över den ekonomiska tryggheten vid pensionen. Det är inte osannolikt att pandemin påverkat många så att svaren skulle fördela sig annorlunda i dag. 

LÄS ÄVEN: Sex förslag för bättre företagarpensioner

Få lutar sig mot allmänna pensionen 

Enligt samma undersökning anser bara åtta procent av företagarna att den allmänna pensionen är viktigast för den ekonomiska tryggheten på äldre dagar. I stället tycks det viktigaste vara en kombination mellan privat sparande och pensionssparande genom företaget. Var femte företagare anser också att andra tillgångar, till exempel fastigheter, är viktigast för den ekonomiska tryggheten som pensionär.

− Företagares privata pensionssparande är mycket ojämnt fördelat. Närmre hälften av landets företagare sparar mindre än 1000 kronor i månaden privat. Hela nio procent sparar inte alls. Många skulle verkligen se över sin framtida pension, säger Erik Ageberg. 

Avstå lön kan vara riskfyllt

En aspekt av pensionen som det finns anledning att hålla ögonen på är att nästan var tionde företagare anser att överskott eller försäljningsvärde i företaget är viktigast för den ekonomiska tryggheten på äldre dagar. Under normala omständigheter innebär det en relativt stor risk eftersom många företagare helt förståeligt överskattar värdet på sina företag och att trädaregelverket komplicerar möjligheten att hålla företaget lönsamt och högt värderat. Till dessa osäkerhetsfaktorer kan man nu lägga coronakrisen. 

− En farhåga är att många småföretagare gör allt under krisen för att rädda verksamheten, vilket kan leda till att de avstår löneuttag. Om företaget inte överlever pandemin har de då förlorat den ”pensionsförsäkring” företaget utgör samtidigt som den försakade lönen gör att de får lägre allmän pension, säger Erik Ageberg. 

I sammanhanget kan det vara värt att betona att nästan två av tre företagare (64 procent) före pandemin svarade att de tog ut lön från aktiebolag. En fjärdedel tog ut överskott från enskild firma. Att ta ut lön är alltså inte självklart, trots att det påverkar såväl den pensions- som den sjukpenninggrundande inkomsten.

Bristande kunskaper om pension

Varannan företagare anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. Problemet är att de som har minst kunskap behöver den mest för att kunna fatta bra beslut. 

Företagare har möjlighet att sätta av upp till 35 procent av lönesumman i en företagsägd pensionsförsäkring med sig själv som förmånstagare. Företagare kan även retroaktivt ”betala upp” i en företagsägd pensionsförsäkring, där man under vissa villkor får göra inbetalningar för tidigare år till företagsägda pensionsförsäkringen baserat på nuvarande lön. Tyvärr känner många inte till det. 

− Våra undersökningar visar att bara sextio procent känner till att de kan göra avsättningar i en företagsägd pensionsförsäkring och bara drygt fyrtio procent känner till att de kan betala upp, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor