headphones newspaper video-player

Vi tar din företagarvardag till beslutsfattarna

Bättre företagarpolitik kräver enträget arbete för att få politikerna att förstå dess potential. När riksdagspartierna nu får förslag inför arbetet med budgeten är enkätsvar från Företagarnas panel en viktig kunskapskälla.
Publicerad 19 feb 2021

Om knappt två månader lägger regeringen den ekonomiska vårpropositionen på riksdagens bord. Den kommer som vanligt innehålla prognoser samt förslag och riktlinjer för regeringens ekonomiska politik. Inriktningen tar sedan fast form i höstens budgetproposition och blir till slut statsbudgeten nästa år.

Företagarna är inte en passiv åskådare utan arbetar målmedvetet med att nå ut till riksdagspartierna i såväl regeringsställning som oppositionen så att de har förståelse för företagandets villkor och agerar därefter.

− Att spela in förslag till partier inför budgetarbete är en av de viktigaste uppgifterna vi har som påverkansorganisation. Vår uppgift är att säkra småföretagarperspektivet i vartenda förslag som riskerar att bli regel eller lag, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Lägg solid grund för återhämtning

Fredrik Östbom1.png

I år är det både svårare och viktigare än vanligt för regeringen att i vårpropositionen höja blicken och se utmaningar och möjligheter ur ett strategiskt perspektiv. Svårare eftersom ändringsbudgetarna stått som spön i backen sedan pandemin började på grund av problemen orsakade av det nyckfulla viruset. Viktigare eftersom den grund som läggs nu kommer att påverka hur Sverige återhämtar sig efter coronakrisen. Detsamma gäller för oppositionens vårmotioner som presenteras efter vårpropositionen.

− Vi efterfrågar tydlighet från partierna om att Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, säger Fredrik Östbom.

Företagsklimatet är avgörande

Tydlighet betyder bland annat skarpa skrivningar om att skatter på företagande och kostnader för att anställda behöver sänkas, samtidigt som arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Dessutom krävs det att arbetet med att öka tryggheten och minska regelbördan intensifieras, liksom att modernisera arbetsmarknadens sätt att fungera och tillvarata företagande inom välfärden.

− Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla, säger Fredrik Östbom.

Från de olika politiska perspektiven som partierna arbetar från är det ibland lätt hänt att betydelsen av företagandet hamnar i skymundan. Därför är det viktigt att Företagarna hela tiden ser till att beslutsfattarna kommer ihåg att fyra av fem nya jobb i Sverige skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren.

− Fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan sektor. De mindre företagen och deras tillväxt kommer därför vara en nyckel till Sveriges ekonomiska återhämtning efter krisen, säger Fredrik Östbom.

Din röst ger oss trovärdighet

Det är inte bara genom dialog, inspel och väl underbyggda underlag till riksdagspartierna som Företagarna arbetar för att förbättra det svenska företagsklimatet. Synpunkter på förslag från Regeringskansliet, uttrycka i remissvar, är också ett viktigt sätt att påverka, liksom att sitta med som experter i utredningar, delta i seminarier, författa rapporter och göra undersökningar och skriva debattartiklar.

Alexandra Hernadi_rund_150px.png

På Företagarnas avdelning för analys och opinion finns experter som tillsammans besitter en djup och bred företagspolitisk kompetens. Men det finns ytterligare en styrka. Det är alla medlemmar i Företagarna som gör att påverkansarbetet kan ha örat mot marken och som skänker det tyngd.  

− Vårt påverkansarbete är av de viktigaste anledningarna till att man blir medlem i Företagarna. Engagemanget och uppbackningen från tusen och åter tusen småföretagare är vårt bästa vapen i kampen för ett bättre företagsklimat. Det ser vi bevis för hela tiden, bland annat i de förändringar och förbättringar som gjorts i stöden under pandemin, säger Företagarnas politiska strateg Alexandra Hernadi.

Gå med i Företagarnas panel

Ett konkret sätt att vara med och arbeta för ett bättre företagsklimat är att delta i Företagarnas panel. Genom att svara på de enkäter som du får då bidrar du till en samlad röst som politiker och andra beslutsfattare lyssnar på.

Vi använder resultaten i vårt påverkansarbete för ett bättre företagarklimat – för att förklarar vad du tycker och vill.

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor