headphones newspaper video-player

Därför rinner innovativa idéer på landsbygden ofta ut i sanden

Många idéer på landsbygden kan tas tillvara bättre om man är medveten om vad som inte fungerar i innovationsfrämjande en landsbygdsmiljö.
Publicerad 30 apr 2021
Foto: Shutterstock.com

Företagarnas näringspolitiska expert Mathias Mellgren är ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande i landsbygder. I ett intervjuprojekt har gruppen undersökt och identifierat de vanligaste bristerna i lovande innovationsprojekt i landsbygder. Den har även hittat exempel på hur det går att lösa problemen som uppstår.

− En viktig insikt är att innovationsfrämjande måste ha både lokalt ägarskap och lokal förankring, säger han.

I en artikel på Landsbygdsnätverkets webbplats skriver Mathias Mellgren tillsammans med företrädare för Coompanion, Tillväxtverket, Matfiskodlarna, Hela Sverige ska leva, LUS, Skogsstyrelsen och LRF om flera nyckelområden.

− Det är främst fyra områden som vi vill lyfta fram. Finansiering, nyckelpersoner, nätverkande och förståelse för landsbygdens innovationer, säger han.

Riskkapitalet är långt borta

De finansiella aktörerna som har riskkapital rör sig oftast i storstäderna där strukturerna, inkubatorerna och det som anses vara rätt arbetskraften finns. Många banker är dessutom centraliserade och den lokala kännedomen har många gånger gått förlorad när beslut fattas långt borta.

För att motverka detta behöver det bli mer synligt var riskkapitalet finns.

Brist på dörröppnare

Personliga kontakter är avgörande. Banker, universitet och andra aktörer är delar i innovationsmotorn, men det krävs processledare eller ”gränsgångare” som har övergripande koll och kan fungera som smörjmedlet.

För att inte processer ska vara sårbara och beroende av en enskild person behöver gränsgångar-kompetensen breddas.

Passiva innovationsaktörer

Många innovationsaktörer intar en allt för avvaktande hållning i stället för att leta upp de som bär på idéer.

Det är viktigt att innovationsaktörer är ute på näringslivsfrukostar, nyföretagarmässor eller starta-eget-utbildningar och aktivt söker upp personer.

Urbant filter skymmer sikten

Många aktörer inom innovationssystemet har föreställningar som befinner sig väldigt långt ifrån den verklighet som finns i landsbygder. Processer som fungerar i en storstadsmiljö fungerar inte alltid i en landsbygdsmiljö.

Det gäller att förstå värdet av att till exempel starta en automatiserad butik, även om det inte går att skala upp till ett nytt Spotify eller Klarna.

Träff 6 maj:Innovationer i landsbygder - så blir fler idéer verklighet

Den 6 maj arrangerar Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande en webbsänd träff där man presenterar framgångsfaktorerna för innovation i landsbygder och ger exempel på hur innovationsfrämjande insatser kan se ut i olika delar av landet.

 
Tid:  Torsdagen den 6 maj klockan 13:00-15:10 på Zoom.

Klicka på den här länken för att komma till anmälningssidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmäl dig senast den 3 maj. Länken till själva träffen skickas ut cirka en vecka i förväg.

 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor