headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Shutterstock.com

Långa betaltider hämmar jobbskaparna

Företagarna vill få fram i ljuset hur långa betaltiderna i respektive storföretag faktiskt är för att småföretag inte ska behöva agera bank åt dem.

På måndagen presenterade kredithanteringsföretaget Intrum den årliga rapporten European Payment Report. Den beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi.

”Vår undersökning visar att långa betalningsvillkor är ett särskilt problem bland svenska företag”, skriver Intrum. Enligt rapporten har tre fjärdedelar av de svenska företagen som besvarat undersökningen ställts inför längre betaltider än de känt sig bekväma med under de senaste tolv månaderna.

− Det oerhört tragiskt och oroande är att så många som tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen tvingas acceptera betaltider långt över 30 dagar – i många fall två, tre eller fyra gånger så lång tid. Många företag vittnar om att den negativa utvecklingen har accelererat de senaste åren, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Långa betaltider slår mot jobben

Mindre och växande företag har mycket sämre möjligheter att ligga ute med pengar. Det är både dyrare och svårare för de mindre företagen att finansiera krediter för att säkra att det finns pengar i kassan. Samtidigt är det de små företagen som utgör de riktiga jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag.

− Småföretagen själva uppger att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare. Det gör frågan om sena betalningar till ett reellt samhällsproblem – och inte bara en utmaning för enskilda entreprenörer, säger Daniel Wiberg.

Pessimism om framtiden

Företagen i Sverige ser enligt rapporten pessimistiskt på framtiden kopplat till betaltider. Hela 41 procent tror att den negativa utvecklingen kommer att fortsätta. Dessutom säger sig 82 procent av dem att de någon gång accepterat längre betaltider för att inte skada affärsrelationer.

− Små underleverantörer har svårt att hävda sig mot sina stora kunder då de är rädda att tappa affären till någon annan. Om inte fler näringslivsaktörer och storföretagen ser fördelarna med den frivilliga kod som bland annat Företagarna varit initiativtagare till , då tycker vi att det kan finns skäl att se över lagstiftningen, säger Företagarnas näringspolitiska expert Helena Fond.

Läs mer om den frivilliga koden hos Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet, som Företagarna är en av initativtagarna till. 

Redovisa betaltiderna

Företagarna har under många år uppmanat stora företag i det svenska näringslivet att ansluta sig till initiativet om en frivillig kod för betaltider för att verka för en sundare ekonomi som genomsyras av schysta villkor – för stora och små.

I våras släppte Intrum en mindre rapport om betaltider apropå coronakrisen. Av den framgick att företagen är mer positiva till lagstiftning på området än tidigare.

− Nu behövs ytterligare krafttag, inte minst krav på storbolagen att redovisa vilka faktiska betaltider de har. En tuffare lagstiftning kan behövas eftersom utvecklingen fortsätter åt fel håll. Mindre och växande företag ska inte tvingas agera bank åt storföretagen, säger Helena Fond.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap