headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott som drabbar företag.

Företagare – den vita fläcken i Brå:s trygghetsundersökning

Företagarna vill att regeringen ger Brå ett tydligt uppdrag att mäta och kartlägga brottsligheten som förpestar vardagen för många av Sveriges företagare, skriver Pontus Lindström.

Brottsförebyggande rådets främsta uppgift är att ta fram statistik och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete till Sveriges beslutsfattare och andra myndigheter inom rättsväsendet. Ett viktigt verktyg är den nationella trygghetsundersökning som görs varje år genom en enkätundersökning till ett urval av 200 000 personer i Sverige.

Den senaste mätningen visar tyvärr på fortsatt dystra siffror. Andelen i befolkningen som uppger att de känner oro för att bli utsatt för brott har ökat från 43 till 47 procent, vilket är högre än någonsin tidigare. Nästan var fjärde person har under det senaste året blivit utsatt för brott mot enskild person, i form av till exempel hot, personrån eller stöld.

Brå:s statistik går att bryta ner på kön, ålder, utbildning, boendeort med mera. Men hur ser den officiella statistiken ut över brott som drabbar näringslivet? Hur utsattheten för brott drabbar Sveriges företagare – de som skapar arbetstillfällen, genererar skatteintäkter och bidrar med den lokala servicen – borde vara av stort intresse för myndigheter och regering. Men tyvärr är brott mot företagare fortfarande en vit fläck i de nationella trygghetsundersökningarna.

Kartlägg brott mot företagare

Företagarna vill att regeringen ger Brå ett tydligt uppdrag att mäta och kartlägga brottsligheten som förpestar vardagen för många av Sveriges företagare. Det gäller inte endast den nationella trygghetsundersökningen, även i den övriga brottsstatistiken bör det tydligt särredovisas i brottskoderna om det är en näringsidkare som blivit utsatt.

Ett sådant uppdrag skulle innebära en viktig signal från politiskt håll om att man tar all form av brottslighet på allvar – inte bara den allra grövsta – och att mängdbrotten som dagligen drabbar företag i form av stölder, inbrott och skadegörelse inte tillåts normaliseras. 

Mer än var tionde företagare uppger att hen övervägt att lägga ner sin verksamhet som en konsekvens av brottsligheten. Det är alarmerande siffror.

Varannan företagare utsatt för brott

I brist på officiell statistik genomför Företagarna kontinuerligt mätningar över företagares utsatthet för brott. Varannan företagare med anställda har blivit utsatt för brott under de senaste åren. Mer än var tionde företagare uppger att hen övervägt att lägga ner sin verksamhet som en konsekvens av brottsligheten. Det är alarmerande siffror.

På frågan om vilken åtgärd som är mest efterfrågad för att öka tryggheten för Sveriges företagare kommer fler synliga och närvarande poliser högst upp. Samtidigt visar statistik från Polisförbundet att antalet poliser i yttre tjänst har sjunkit stadigt de senaste åren, trots regeringens många löften om att den polisiära närvaron ska öka.  

I höstbudgeten som regeringen nyligen presenterade fick Åklagarmyndigheten, en helt avgörande del av rättsväsendet, ett mindre budgetanslag än man önskade för att kunna bibehålla nuvarande nivå på verksamheten. Det var först efter oppositionens kritik som regeringen slutligen sköt till mer pengar.    

Regeringen gör inte tillräckligt

För att stoppa utförsel av stöldgods från kriminella ligor har Företagarna länge lyft att Tullverket skyndsamt behöver ges befogenhet och resurser att kontrollera och beslagta misstänkta transporter. Trots att inrikesminister Mikael Damberg i början av året aviserade att detta skulle ske har fortfarande ingenting hänt. 

Man ska kalla en spade för en spade. Och just nu finns det beklagligt nog väldigt lite som visar att regeringen har en verklig ambition att motverka och bekämpa den våg av brottslighet som drabbar Sveriges företagare. Det är ett misslyckande. 

Med två år kvar på mandatperioden finns det fortfarande en möjlighet för regeringen att visa handlingskraft och realisera sina löften om att brotten ska minska. Listan på nödvändiga åtgärder som ännu inte har genomförts är alltjämt skrämmande lång.