headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Shutterstock.com

Bråttom angripa brott mot företag

Företagare som blir utsatta för brott måste känna att det har hela samhällets stöd i ryggen. Då krävs handling, inte bara ord från våra politiker.

En sönderslagen ruta. Stulna datorer. Hotfulla personer som meddelar att de inte tänker betala för varorna i affären. Där otryggheten breder ut sig blir småföretagare ofta utsatta. Förr kunde man säga att de står i skottlinjen i betydelsen ett talesätt. Med upptrappningen av dödligt våld och skjutningar mellan kriminella gäng kan det tyvärr ibland vara befogat att fråga om det ska tolkas bokstavligt.

− Det är ett samhällsmisslyckande när företagare måste satsa på larm och trygghetsutrustning i stället för att lägga resurser på att utveckla kärnverksamheten. Ibland kan det till och med gå så långt som att de får problem att försäkra sin verksamhet, säger Pontus Lindström, Företagarnas näringspolitiska expert med ansvar för brott mot företagare. 

Nära att ge upp

I vittnesmål och undersökningar bland Företagarnas medlemmar ser vi gång på gång att brottslighet är ett mycket allvarligt problem. Det har gått så långt att mer än var tionde företagare har övervägt att helt lägga ned som en konsekvens av brottsligheten. Regeringens löften om att brottsligheten ska tryckas tillbaka är med andra ord långt ifrån att bli verklighet. Den bilden bekräftas även i en ny undersökning av Svenskt Näringsliv där en tredjedel av företagen uppskattar att brottsligheten har förvärrats de senaste två åren och hälften räknar med en ökning av brottsligheten framöver.

− Våldsbrott får med rätta stor uppmärksamhet, men i företagares fall är det ofta så kallade mängdbrott som är det stora problemet. Skadegörelse, inbrott och stölder. Det oroväckande är att vi ser att många företagare helt enkelt låter bli att anmäla, eftersom sådana brott nästan uteslutande leder till en nedlagd brottsutredning, säger Pontus Lindström.

En ond cirkel

Om butiker stänger och företag flyttar utarmas service. Där det är igenbommat drar sig vanliga människor för att vistas. Det sätter igång en ond cirkel. Otryggheten ökar. När företagare ger upp förloras dessutom arbetstillfällen och skatteintäkter.

− Det är helt nödvändigt att staten fortsätter skjuta till resurser som förstärker hela rättskedjan. Det är till exempel ytterst illavarslande att Åklagarmyndigheten nyligen flaggat för att de med nuvarande budgetutrymme kommer tvingas skära ner i verksamheten under de kommande åren. I väntan på att Polismyndigheten byggs ut behöver staten även skjuta till ytterligare pengar till de kommuner som är i stort behov av kommunala ordningsvakter. Tillträdesförbudet till butiker har också förhalats länge nog och måste omedelbart komma på plats, säger Pontus Lindström.

För statistik

För att komma till rätta med brott mot företag och följa upp åtgärder behövs även mer kunskap om hur problemet ser ut i detalj. Företagarna anser därför att regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet, Brå i uppdrag att börja föra statistik över brott mot företag. I brottskoderna bör det tydligt särredovisas om det är en näringsidkare som blivit utsatt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap