headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Affärer efter brexit – vad händer?

Det blir sig inte likt att göra affärer med företag i Storbritannien efter årsskiftet, då övergångsperioden efter brexit löper ut. Exakt vad som väntar är det ännu ingen som vet. Så förbereder du dig.
Publicerad 20 okt 2020
Foto: Shutterstock.com

Brexit är som en dimma som vägrar lätta. Trots att Storbritannien formellt lämnade EU den 31 januari fortsätter den framtida relationen mellan landet och unionen att vara suddig i konturerna.

Just nu råder ett bedrägligt lugn. Mellan den 1 februari och årsskiftet löper en övergångsperiod. Under den fortsätter EU-rätten att gälla i Storbritannien. Tullar och skatter påverkas inte heller i detta skede. Företag, investerare och invånare kan – för stunden – i princip fortsätta som vanligt.

− Poängen med övergångsperioden är att Storbritannien och EU ska mejsla ut detaljerna i den framtida relationen och att företag och folk ska kunna förbereda sig. Det var redan från början ont om tid, sedan slog coronakrisen till och men nu brinner det verkligen i knutarna, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Fyrtio år av integration ska tvinnas ut

Förhandlingarna som pågått under året handlar om att få till stånd ett nytt handelsavtal och enas om villkoren för det ekonomiska samarbetet. Det finns många stridsfrågor, till exempel fisket. Dessutom ska bitarna för samarbetet inom en mängd områden som kampen mot internationell brottslighet och terrorism, säkerhet, försvar och utrikespolitik falla på plats. Hittills har det dock gott trögt.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson säger att EU måste ändra inställning på ett fundamentalt sätt för att förhandlingarna ska vara meningsfulla och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att EU fortsätter att jobba för ett avtal, men inte till vilket pris som helst.

− Det är ganska hårda tongångar från parterna nu och mycket som stå på spel. Men mycket att det som framkommer i media bör ses som en del av det förhandlingsspel som pågår bakom kulisserna. Osäkerheten som både svenska företag som handlar med Storbritannien upplever och alla andra berörda är inte alls bra för ekonomin. Det bidrar till ännu mer osäkerhet samtidigt som många kämpar med effekterna av coronakrisen. Men det finns ändå en hel den företagare kan förbereda sig på, säger Daniel Wiberg.

Brittiska regeringen pekar på möjligheter

Boris Johnson har tonat ner riskerna med att inte nå ett avtal och kallat en sådan utgång för ett bra resultat för Storbritannien. Ministern med ansvar för brexitfrågor, Michael Gove, har manat näringslivet att göra mer för att förbereda sig på vad som kan komma att hända och beskrivit det som både utmaningar och möjligheter för företagen. I dagarna har den brittiska skatte- och tullmyndigheten HMRC skrivit brev till 200 000 företag som handlar med EU om att nya regler kommer börja gälla från årsskiftet.

Oro i det brittiska näringslivet

Från det brittiska näringslivet är tongångarna mer bekymrade. Industriförbundet CBI som organiserar 190 000 företag efterlyser politiskt ledarskap och snabbhet i förhandlingarna så att ett avtal blir verklighet.

”Företagen gör vad de kan för att förbereda sig för brexit. Men de står inför ett hat-trick av oöverträffade utmaningar: återuppbyggnad efter den första vågen av covid-19, hanteringen av den andra vågen och osäkerheten om Storbritanniens handelsförbindelser med EU.” skriver företrädarna i ett uttalande.

Det är inga små förberedelser som företagen behöver göra. Tullar och kvoter är en fråga. Osäkerhet kring om det kommer att krävas tillstånd eller visa för att göra arbetsresor i EU en annan. Därtill kommer nya brittiska regler för företag som vill anställa personer från andra länder. Ytterligare en brännande fråga är om data som innehåller personuppgifter som finns i EU och korsa gränsen till Storbritannien och vice versa eller inte.

Så förbereder du ditt företag

Osäkerheten gäller även svenska och andra EU-länders företag som gör affärer med Storbritannien, eller som vill göra det. För att möta frågor och behov av praktisk information har EU-kommissionen sammanställt en sida på sin webbplats med länkar till checklistor och bakgrundsmaterial:

EU-kommissionen: Brexit − förberedelser för öveergångsperiodens slut. 

Även Kommerskollegium har sammanställt material på sin webbplats för att underlätta för företag som gör affärer med Storbritannien när konsekvenserna av brexit börjar gälla:

Kommerskollegium: Importera och exportera efter brexit. 

En annan möjlighet är att vända sig till Enterprise Europe Network. Dess uppgift är att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Enterprise Europe Network: Rådgivning. 

− För små företag är det inte lätt att sätta sig in i all materia, särskilt inte som vi fortfarande inte vet vad som kommer att gälla från och med årsskiftet. Med det sagt är det ändå viktigt att i möjligaste mån förbereda sig. Det finns hjälp att få, säger Daniel Wiberg.


Modeskatt, nej tack

Förslaget om att införa en skatt på kläder och skor för att få bort skadliga kemikalier sågas av remissinstans efter remissinstans.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen