För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bättre vård för alla med privata sjukvårdsförsäkringar

Publicerad 20 nov 2020
Tack vare privata sjukvårdsförsäkringar kan fler få vård. Vårdplatser som annars aldrig funnits skapas när efterfrågan på de privata vårdgivarna ökar, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Företagarna anser att det vore bra att slopa förmånsbeskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar. Dessa är ett viktigt verktyg för arbetsgivare när det kommer till att ta det ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av anställda som lagstiftningen ställer på dem. 

Dessvärre pågår en helt annan debatt om sjukvårdsförsäkringarna. Från Socialdemokraterna har de blivit ett slagträ i kampen för en vård efter behov. 

− Privata sjukvårdsförsäkringar är ett sätt för arbetsgivare att svara upp mot de krav som ställs på att vara bra arbetsgivare. Det är helt fel att se dem som en orsak till att svensk sjukvård i dag misslyckas med att leverera jämlik vård i hela landet. Ändå upprepas det budskapet gång på gång, av ministrar, politiker och vänsterdebattörer, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Sjukvårdsförsäkringarna ger mer vård

I veckan skrev tre företrädarna för den fackliga tankesmedjan Katalys – John Lapidus, Enna Gerin och Daniel Suhonenen debattartikel i Dagens Nyheter där de hävdar att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ”går före i kön” till vård. De påstår dessutom att de regioner som tecknar avtal med privata vårdgivare – samtliga 21 regioner i Sverige – begår lagbrott mot Hälso- och sjukvårdslagens stadgande om att vård ska ges ”på lika villkor för hela befolkningen”.

Erik Ageberg och Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, replikerar Katalys i Dagens Nyheter

”Om regionerna vill avtala om fler platser står vårdbolagen redo att erbjuda det. Om försäkringsbolagen vill köpa upp vårdtimmar anställer vårdbolagen fler så att de kan uppfylla det. Det är också därför en försäkringspatient kan få vård utan att någon annan får vänta längre på sin vård.”, skriver de i repliken.

− Nästan all vård i Sverige – 99 procent – bedrivs i regionernas regi. De medicinska prioriteringarna sker mellan patienter i samma region, inte i hela landet, trots att Hälso- och sjukvårdslagen är en nationell lag. Det förklarar varför det finns skillnader i väntetider, säger Erik Ageberg. 


Myter om sjukvårdsförsäkringar 

Den vård som tillförs genom privata sjukvårdsförsäkringar adderar varje år vård för tre miljarder kronor. Det är vård som annars inte skulle ha utförts. 

− Sjukvårdsförsäkringarna tränger inte ut vård, de bygger ut vård utöver det som finansieras via skatten. De står dessutom för endast en procent av det totala kostnaderna för svensk vård. Att påstå att det är detta som skapar ojämlikhet är kanske bra slagord, men det har inte mycket med verkligheten att skaffa, säger Erik Ageberg. 

Fler nyheter från Företagarna