För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så här vill Företagarna tackla corona-krisen

Publicerad 11 mar 2020
Det är allt mer uppenbart att coronaviruset kommer att slå hårt mot svenska företag. Företagarna välkomnar därför förslag som kan underlätta för företagen att parera en ekonomisk kris och listar här åtgärder som vi vill se.
Foto: Morrowind/Shutterstock.

Regeringen har med anledning av coronaviruset nu presenterat ett förslag till extra ändringsbudget. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Även Moderaterna har presenterat en rad förslag på krisåtgärder. Företagarna är generellt positiva till denna typ av åtgärder.

− Förslag som kan underlätta för Sveriges företag att tackla en ekonomisk kris till följd av coronaviruset är naturligtvis välkomna, men här finns det mer att göra för att mildra de ekonomiska konsekvenserna, säger Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

Så tacklar vi krisen

Företagarna ser flera konkreta åtgärder som på kort och lång sikt skulle minska effekterna för företagen av en ekonomisk kris till följd av coronaviruset. En del återfinns i de förslag som nu presenterats.

Stärkt stöd till kommuner och myndigheter

Företagarna välkomnar att regeringen nu avsätter extra resurser till ansvariga myndigheter, samt att staten i efterhand kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården, kopplade till coronaviruset.

Höj företagens ersättning för sjuklönekostnader

Företagarna förespråkar att ersättningen för höga sjuklönekostnader höjs. Ersättningen bör krediteras företagens skattekonto månadsvis. Företagarna anser att detta är mer hållbart än att slopa karensavdraget, vilket regeringen nu föreslagit. Detta på grund av att vi antingen riskerar att få en okontrollerad sjukfrånvaro, eller att Försäkringskassan eller arbetsgivare får en ökad administrativ börda för att säkerställa giltig frånvaro.
LÄS ÄVEN: Slopat karensavdrag kantat av frågetecken
LÄS ÄVEN: Bra att staten tar hela sjuklönekostnaden

Få skyndsamt system för korttidsarbete på plats

Företagarna välkomnar beslutet att återinföra ett system för korttidsarbete. Glädjande nog omfattar förslaget nu även företag utan kollektivavtal och föreslås träda i kraft redan den 1 maj. Korttidsarbete innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön tillfälligt för att undvika att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Kostnaden delas av arbetsgivare, anställda och staten. Företagen kan på så sätt parera en tillfällig nedgång i sin verksamhet som beror på omvärldshändelser och den anställde kan behålla sitt jobb.
LÄS ÄVEN: Företagarna välkomnar korttidspermittering

Förtydliga uppskjuten arbetsgivaravgift och preliminärskatt

Förslaget att företag ska kunna skjuta upp inbetalningar av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt är bra, om ökad likviditet behövs. Dock är det oklart hur bolagen ska kunna disponera medlen. Ska de senare inbetalas kan de inte användas för investeringar eller inköp utan att leda till risk för ökade skatteskulder kommande år.
LÄS ÄVEN: Tillfälliga skattelättnader är en viktig livlina

Långsiktiga åtgärder

För att underlätta för företagen att möta de långsiktiga effekterna och stimulera ekonomin föreslår Företagarna också en rad åtgärder.

Sänk skatten genom ytterligare jobbskatteavdrag, särskilt för lägre inkomster

I stället för att sänka skatt retroaktivt (genom retroaktiva ökade jobbskatteavdrag och lägre skatt på pensioner), vilket framstår som en åtgärd i huvudsak ämnad att stimulera hushållens konsumtion, bör budgetutrymme användas för ytterligare jobbstimulerande skattesänkningar 2020–2021. Företagarna skulle till exempel vilja se ytterligare jobbskatteavdrag, särskilt för lägre inkomster.

Utöka växa-stödet

På längre sikt anser Företagarna att den nedsatta arbetsgivaravgiften (”växa-stöd”) för enmansföretagare som anställer ska utökas till att även omfatta den andra anställda, och med höjt lönetak.

Höj rot-avdraget

Höjt rot-avdrag som föreslagits av Moderaterna är en bra och efterfrågad reform som Företagarna har förespråkat länge. På medellång sikt kan det bidra till att öka efterfrågan av tjänster i rot-sektorn.

Flygskatten bör avskaffas oavsett coronakrisen

Ett förslag som har nämnts av Moderaterna är att flygskatten avskaffas. Företagarna anser sedan tidigare att flygskatten bör avskaffas, eftersom denna skatt inte utformats på ett miljöfrämjande och effektivt sätt. Det är dock oklart vilken stimulerande effekt ett borttagande av skatten skulle ha som krisåtgärd.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna