För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tillfälliga skattelättnader är en viktig livlina

Publicerad 16 mar 2020
Skatteanstånd för att lindra företagens problem i sviterna av coronaviruset är ett vettigt förslag.

På måndagen presenterade regeringen den andra rundan åtgärder på skatteområdet på lika många veckor. I förra veckans extra ändringsbudget föreslog regeringen möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt för två månader, i upp till ett år. Det nya beskedet innebär att anståndet utökas från två månader till att gälla tre månader under perioden januari-september 2020. Anståndet kommer även att gälla moms – dock ej för de företag som redovisar moms en gång per år.

− Det är bra att anståndet utökas i tid och omfattning. Vi anser att regeringen bör hålla öppet för att utöka anståndet till sex månader senare i vår och att möjlighet till förlängning av anståndstiden ska finnas, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Anstånd inte gratis

I januari 2009 infördes anstånd för skatt som en åtgärd för att hantera den dåvarande finanskrisen. Åtgärden syftar nu som då till att inte likviditeten i företagen ska sina. Företagarna anser att det är en bra åtgärd för att parera de akuta effekterna av coronakrisen. Små företag har ofta små marginaler och svårt att hitta alternativ finansiering på kort varsel. Dock är det viktigt att understryka att det inte är gratis att begära anstånd.

− Räntan och avgiften för anstånd kommer enligt regeringens lagrådsremiss bli 6,6 procent av det beviljade anståndsbeloppet fram till och med förfallomånaden. Företagare som ansöker om anstånd behöver därför räkna med marginaler för att kunna betala anståndsränta, säger Patrick Krassén.

Godkännande bör vara utgångspunkt

Även under normala omständigheter finns möjlighet att ansöka om anstånd med inbetalning av skatt, men Skatteverket tillämpar reglerna restriktivt och det är svårt att få anstånd bara på grund av att företaget har bristande likviditet.

− Det regeringen föreslagit är en ny grund för anstånd, utöver de befintliga. Skatteverket måste i detta läge handlägga anståndsansökningarna snabbt och ge godkännanden brett. Lagrådsremissens formuleringar antyder att godkännande ska vara presumtion och att bara bolag med betydande skatteskulder eller företag som missköter sin ekonomi och är att betrakta som oseriösa ska underkännas, säger Patrick Krassén.

Tänk långsiktigt

I en kris är det lätt att ha fullt upp med att få vardagen att fungera, men det är viktigt att inte glömma bort att ett anstånd med att betala skatt inte innebär att skatterna efterskänks. Det uppskjutna skattebeloppet ska betalas tillbaka.

- Det gäller att bedöma om man har ett tillräckligt stort överskott om ett år för att då kunna betala tillbaka det uppskjutna skattebeloppet. Det gör att man bör vara noga med vad den ökade likviditeten används till, säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna