headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Gör om och gör rätt med statens sjuklöneansvar

Det är dags att tidigarelägga statens sjuklöneansvar, skriver Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

De ekonomiska påfrestningarna av att bromsa spridningen av coronaviruset och covid-19 är stora för landets företagare. En kombinerad efterfråge- och utbudschock slår i detta nu obarmhärtigt mot intäkter och kostnader. Därför är det mycket angeläget att lyfta av företagen oskäliga kostnader.

Stora kostnader för företagen

Företagarna stödjer naturligtvis insatser för att begränsa smittspridningen. Vi välkomnar också de krispaket som hittills presenterats för att i möjligaste mån parera slagen mot ekonomin och företagen, även om ytterligare åtgärder behövs. Dessutom saknar vi en del åtgärder som borde vara självklara, som att företagare ska betala anställda lön för utfört arbete, men inget annat.

− Den 11 mars meddelade regeringen att karensen tillfälligt slopas och två dagar senare gjordes undantag för läkarintyg under sjuklöneperioden. Vi har liknat det vid att regeringen från och med 13 mars i praktiken hemförlovat stora delar av den svenska arbetskraften. Syftet är så klart lovvärt: den som känner av symptom på vad som kan vara covid-19 ska utan att lida ekonomisk skada kunna stanna hemma. Men det betyder i ett slag stora kostnader för företagen, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Gör om och gör rätt

I regeringens första krispaket som presenterades den 16 mars föreslog regeringen att staten tillfälligt tar över kostnaden för sjuklöneperioden (dag 1-14) under april och maj.

− Genom att vänta till 1 april uppstår ett glapp på en halv månad när kostnaderna för de kraftigt utökade möjligheterna att vara hemma från jobbet utan ekonomiska konsekvenser landar tungt på företag som redan har svårt att hålla sig uppe. Nu har regeringen presenterat inte bara ett utan tre krispaket utan att rätta till det felet. Nu är det dags att göra om och göra rätt och flytta tidpunkten för när staten tar över sjuklöneansvaret, säger Erik Ageberg.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap