För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tillväxtverket tvärvänder om korttidsstöd för semester

Publicerad 15 maj 2020
Stöd för korttidsarbete ska inte utgå för semesterlöner, meddelar Tillväxtverket överraskande i ett beslut som får långtgående negativa ekonomiska effekter för många företag.

Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) administreras av Tillväxtverket. Myndigheten informerar kontinuerligt hur regelverket tolkas så att företagen vet vad som gäller för att söka stödet. På fredagen kom en riktig kalldusch levererad på torr myndighetssvenska.

”Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet.”

Minskar förutsägbarheten

I klartext betyder det nya beskedet från Tillväxtverket att alla företag som har lagt ut semester i tron att de kommer att få stöd till semesterlönen genom korttidsstödet nu i ett slag får behov av högre likviditet för att betala ut semesterlöner.

− Beskedet minskar förutsägbarheten i stödet för korttidsarbete. Systemet blir allt mer komplicerat och företagare som redan är överansträngda av krisen måste plötsligt tänka om eftersom myndigheterna i ett slag ändrat premisserna för stödet, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Karin Berggren.png

Problem i semestertider

För personalintensiva verksamheter betyder den nya tolkningen att lönekostnaderna plötsligt stiger och behoven av likviditet ökar. Det är extra olyckligt att beskedet kommer i mitten av maj, när många företag redan har lagt ut semestrarna.

− Vissa företag kommer nu att behöva ändra på förläggningen av semester för att klara ekonomin. Även om man har en lojal och förstående personal så är det lätt att förstå att det skapar dålig stämning. Företag som måste återkalla utlagd semester kan också bli skadeståndsskyldig för utlägg som anställda gjort för till exempel stughyra, om de inte kan vara lediga, säger Karin Berggren.

Bättre konsekvensanalys nödvändig

I tolkningen från Tillväxtverket finns ingen motivering om varför man gör en ny tolkning. Det framgår endast att den tidigare tolkningen reviderats.Lise-Lotte.png

− Det är mycket olyckligt och tråkigt att Tillväxtverket ändrar sin tolkning så här sent och utan föregående information eller diskussion till oss som arbetar intensivt med att ge råd till företagen så att de kan göra rätt. Ändringen får konsekvenser både för företagen och de anställda, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Företagarna efterlyser en bättre konsekvensanalys av Tillväxtverket innan de gör sina ändringar och gärna att de tar in synpunkter från Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna