podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lugnt bland landets fristående förskolor

Publicerad 28 maj 2020
Landets fristående förskolor är en bransch som inte påverkats i lika stor utsträckning som andra av coronapandemin. SEFIF är sedan 2019 ett av Företagarnas anslutna branschförbund.

Förskolan har en samhällsbärande funktion varför den inte har omfattats av en nationell stängning och heller inte drabbats av minskade intäkter. SEFIF samlar en stor del av alla fristående förskolor som drivs i privat regi eller som kooperativ. Av de 500 000 barn som går i förskolan är cirka 20 procent hos en som är fristående. Ekonomiskt är läget under corona stabilt eftersom förskolor, privata liksom kommunala, finansieras genom en så kallad barnpeng som skiljer sig åt mellan landets kommuner. Något som märks mer är vanligt är att sjukskrivningarna är fler bland personalen och sjukfrånvaron högre bland barnen. Det finns en ökad oro för smitta bland medarbetarna, särskilt för riskgrupper eller personal med riskgrupper i familjen.

− De flesta av våra medlemmar vittnar om att personalen arbetar och barnen är på plats. De upplever en viss förbättring av personalens arbetsmiljö då barnen som är där faktiskt är friska, vilket inte alltid var fallet innan denna restriktiva hållning mot alla förkylningssymptom infördes” säger Elisabeth Thorburn, förbundsdirektör på SEFIF.

Men det finns utmaningar framöver

Utmaningarna framöver är främst inför sommaren. Läget är ansträngt eftersom många föräldrar ansökt om mer barnomsorg än de kommer att använda. Detta ställer till problem i schemaläggningen med semestrar och gör det svårt att bedöma det faktiska behovet. Många vårdnadshavare med barn som börjar i skolan till hösten säger upp sina platser tidigare än ”vanliga år” eftersom vårdnadshavarna är hemma av olika anledningar, vilket medför att förskolan förlorar barnpengen för någon eller några månader mer än normalt.

− Vi ser viss nedgång i beläggningen av heltidsplaceringar inför hösten, då fler är arbetssökande än tidigare, vilket ger sämre täckning av våra kostnader. Säger Eva-Lotta Kling von Schmalensée, Skol- och regionchef på Norlandia förskolor AB.

På lite längre sikt har förskolan liksom många andra branscher en stor utmaning i kompetensförsörjningen. Det råder stor brist på utbildade förskollärare och även barnskötare. För att kunna bibehålla och utveckla kvalitet är kompetensförsörjningen avgörande.

Krispaket inte så använt

Landets förskolor påverkas inte i så stor utsträckning av regeringens krispaket men de ändrade reglerna kring sjuklöneansvaret och ersättningsstöd vid sjukfrånvaro är ändå välkommet när förskolorna får intäktsbortfall i högre utsträckning än vanliga år då vårdnadshavare säger upp sina förskoleplatser tidigare inför sommaren.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna