headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Kickstarta arbetsmarknaden med reformerad arbetsrätt

Behovet av en förnyad arbetsrätt har varit stort under en längre tid. Flera av förslagen i den kommande utredningen om arbetsrätt behöver bli verklighet.

Om en vecka presenteras den utredning som tillsattes i fjol för att modernisera arbetsrätten. Den är en del av januariavtalet mellan regeringen och dess båda stödpartier, Centerpartiet och Liberalerna. På söndagen uppmärksammade både Rapport och Agenda i SVT utredningen.  

SVT nyheter: Så kan lagen om anställningsskydd ändras – förslagen i ny utredning

Företagarna sitter som enda organisation utanför partsstrukturen med i utredningens arbetsgrupp. Det är viktigt eftersom sex av tio företag inte har kollektivavtal.

− Vi har en lagstiftning som kom till på sjuttiotalet när arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander i tv-inslagen.

Utredningen kommer att presentera lagförslag till tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i Las, lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls samt stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

Företagarna har länge förespråkat en reformering av arbetsrätten för att få den att fungera på dagens – inte gårdagens – arbetsmarknad. Behovet skärps mot bakgrund av den stigande arbetslöshet vi ser i spåren av coronakrisen.

− Det är krångligt och kostsamt att säga upp personal och vi behöver inte det nu, Vi behöver kickstarta vår arbetsmarknad och vi behöver de här förändringarna, säger Lise-Lotte Argulander i inslagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap