För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utan bredband - inget digitalt Sverige

Publicerad 19 jun 2020
Nu måste pengar skjutas till för att bredbandsutbyggnaden ska nå målen, anser Företagarna och övriga företrädare för Bredbandsupproret i en artikel på DN Debatt.

I Sverige är cirka 8 av 10 hushåll och företag anslutna till ett fibernät. Men tillgången till snabbt bredband är ojämnt fördelat mellan stad och land. På landsbygden har ungefär varannan invånare fiber.

GüntherMårderRund150px.pngMen trots att mycket är kvar att göra så har bredbandsutbyggnaden bromsat in på senare år och de summor som satsats är långt under det beräknade behovet.

En utveckling som måste vändas, menar Företagarnas vd Günther Mårder tillsammans med Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva, Palle Borgström, ordförande LRF, Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen och Tommy Nilsson, projektledare Byanätsforum, i en debattartikel som publiceras på midsommaraftonens DN debatt. 

Man lyfter bland annat fram digitaliseringens möjligheter att kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader i allt från offentlig sektor, kulturutbud och civilsamhälle, till företagande både i gröna och andra näringar.

Ytterligare pengar behövs

”Att hushåll och företag i städerna har en flora av högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte nått fram” påpekar skribenterna som i fem punkter sammanfattar förslag på möjliga lösningar.

Det handlar om att ytterligare pengar behövs och att processerna för de aktörer som arbetar med utbyggnaden måste kunna söka stöden på lika villkor och i enkla processer. Det handlar också om att förenkla genom att ge möjligheter för stadsnät att arbeta över kommungränser, något som idag hindras av regelverk. Viktigt är också att kraven på kvaliteten i uppkopplingen är lika hög för landsbygd som stad, och att inga enklare lösningar ska tillåtas för landsbygden.

mathias rund.png

”Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu är det politikens vilja som avgör” avslutas artikeln.

– En snabb och säker bredbandsuppkoppling är ibland helt avgörande för att företag ska kunna finnas och växa. Fyra av fem jobb skapas i små företag över hela landet. Det är viktigt att de har rätt förutsättningar så att de fortsatt kan växa. detta har inte minst visats nu under den pågående coronapandemin, säger Mathias Mellgren Helge, näringspolitisk expert som arbetar med frågan hos Företagarna.

Läs debattartikeln på DN Debatt

Skriv under du också på Bredbanduppropets hemsida

Fakta: Målen i bredbandsstrategin

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Fler nyheter från Företagarna