För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Två fel om kemikalieskatten gör inte ett rätt

Publicerad 8 jan 2020
En utökning av kemikalieskatten löser inte problemet med farliga ämnen.

I dagarna har Företagarna svarat på finansdepartementets promemoria ”Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten”. Den innehåller förslag om att även utländska handlare ska betala den kemikalieskatt som gällt för alla i Sverige som yrkesmässigt tillverkar, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror sedan 2017.

Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel och på så sätt bidra till det nationella miljömålet om en giftfri miljö.

Löser fel problem

Hittills har utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner varit undantagna från punktskatten på elektronikvaror. Det har lett till att svenska konsumenter enkelt och snabbt genom e-handel kunnat köpa samma varor och få dem levererade till sig från andra länder, både inom och utanför EU. Genom förslagen på ny lagstiftning vill regeringen att de utländska företagen ska ha samma skattevillkor som de svenska.

− Det är så klart bra att regeringen lägger fram förslag som kan undanröja den snedvridna konkurrens som kemikalieskatten inneburit genom att även utländska försäljare föreslås bli skattskyldiga. Däremot är vi fortsatt kritiska till själva skatten i sig. Dessutom har vi mycket svårt att se hur en utvidgning av den ska tillämpas och efterlevas, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert med ansvar för hållbarhetsfrågor på Företagarna.

I stället för att laborera med skatten anser Företagarna att de farliga kemikalierna bör förbjudas, vilket bör ske genom skärpt lagstiftning i exempelvis REACH-förordningen.

− Skatten i sin nuvarande form har inte lett till någon vidare miljönytta eftersom samma produkter fortsatt hamnar hos svenska konsumenter, med en försämrad svensk konkurrenskraft som följd. Därför bör skatten utvärderas. Om det genom underlaget i utvärderingen inte går att säkerställa en effektiv tillämpning och regelefterlevnad av en utvidgad kemikalieskatt på viss elektronik bör skatten i sin helhet slopas, säger Philip Thunborg.

Fler nyheter från Företagarna