headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

EU vill veta vad du tycker om offentlig upphandling

Delta i enkätundersökningen och var med och påverka villkoren för offentlig upphandling i hela EU.

Europeiska kommissionen undersöker små och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling. Du som är medlem i Företagarna sitter inne på de svar som EU söker. Ta därför chansen att påverka Kommissionens arbete med att göra upphandlingslagstiftningen mer småföretagsvänlig genom att delta i en enkätundersökning och svara på dess elva frågor.

Fyll i enkäten

− Upphandlingslagstiftningen i Sverige baseras till största del på EU-direktiv som är styrande för hur processen ska gå till. Vi på Företagarna vill förenkla den processen och nu har du som medlem en unik möjlighet att lämna dina åsikter direkt in i EU-maskineriet genom att svara på enkäten som Kommissionen satt samman. Den är en del av en djupstudie som kan besvaras av företagare i fem EU-länder, varav alltså Sverige är ett, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Stora möjligheter med offentlig upphandling

Offentlig upphandling handlar om varor och tjänster som köps av staten och våra kommuner och regioner. Det rör sig om 680 miljarder kronor varje år. Om man dessutom blickar ut över hela den inre marknaden i EU handlar det om smått svindlande två biljoner euro. En biljon är en etta följd av tolv nollor. För svenska företag finns det med andra ord mängder av spännande möjligheter att hitta nya kunder och växa. Det gäller bara att veta hur man ska göra för att vara med på den marknaden.

Var med och påverka

Enkäten från Kommissionen syftar till att förstå hur mycket små och medelstora företag vet om offentlig upphandling. Svaren kommer att ligga till grund för Kommissionens arbete att göra upphandlingslagstiftningen mer småföretagarvänlig. Ett arbete som Företagarna driver på.

− Jag tycker verkligen att alla borde ta chansen att besvara enkäten. Det visar att svenska förtagare är intresserade av att delta i offentlig upphandling och ger en möjlighet att signalera vad i processen som fungerar bra och dåligt, säger Magnus Johansson.

Gör enkäten om offentlig upphandling

Enkät: Kommissionens underökning av små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar

Dina svar kommer också att hjälpa Europeiska Kommissionen att bättre förstå de utma­ningar och svårigheter som små och medelstora företag har med koppling till offentlig upphandling och på så sätt kunna underlätta dessa företags möjligheter att delta i offent­liga upphandlingar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap