För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Året som gått: Corona visar företagarrörelsens kraft

Publicerad 22 dec 2020
Företagarna kan blicka tillbaka på ett omtumlande år. "Vi har sett en fantastisk vilja från alla engagerade - det yttersta beviset på företagarfolkrörelsens kraft"
Företagarna kommer med ett starkt företagarkollektiv i ryggen fortsätta göra skillnad in i 2021. Foto: Shutterstock

Bokslutet för 2020 liknar få andra år. Med få förvarningar svepte pandemin in och skapade oro för människors liv och hälsa. För företagens del lyckades coronan med sina två vågor knocka ner många företag och ställa ännu fler på skakiga ben.  

När vi skriver december 2020 är krisen långt i fråöver, konstaterar Företagarnas vd Günther Mårder. 

GüntherMårderRund150px.png– Det är helt klart att många företagare lider hårt av de på många områden ytterst skarpa restriktioner som införts och är fortsatt beroende av krisstöd. Det är framför allt bristen på besked och krångliga stöd som få lyckats ta del av som präglat året och som fortsätter att oroa. 

Delad bild av krisen

Tittar man tillbaka på året kan man se att bilden av krisen är tudelad bland företagare. Dels beroende på vilken bransch företagaren befinner sig i, dels var man håller hus rent geografiskt. 

– När vi ser på vår medlemsundersökning från tidigare i höst ser vi att vissa företag har haft det riktigt tufft, medan andra klarat sig bättre. Hälften har haft minskad omsättning och en tredjedel ekonomiska svårigheter.  

Från Företagarnas sida gick man tidigt ut för att trycka på allvaret i situationen. I våras medverkade Günther Mårder i SVT:s Agenda där han beskrev läget som nattsvart på många håll. 

Alexandra Hernadi_rund_150px.pngFöretagarnas påverkansarbete har, bland annat tack vare att starkt företagarkollektiv i ryggen, gjort skillnad, konstaterar Alexandra Hernadi som är politisk strateg på Företagarna. 

– Företagarna har alltid en bra räckvidd, vi har ett starkt varumärke på både lokal- och riksredaktioner men vi har lyckats vara mer relevanta än någonsin under denna pandemi. Genom att synas mer och mer i medier med stor räckvidd har vi nästan tredubblat antal människor vi nåttVi har dubblat trafiken till vår egen webbplats och i sociala medier under flera perioder, och har flerdubblat räckvidden i andra medier. Allt från våra största tv-kanaler och dagstidningar till lokalmedia 

Ffredrik_ostbom_rund150px.pngredrik Östbom, som i höstas tillträdde som samhällspolitisk chef på Företagarna, fyller i. 

– Det går inte att nog understryka hur viktigt vårt påverkansarbete faktiskt är, och där trycket från organisationens 60 000 företagare spelar en grundläggande roll. Vi har sett en fantastisk kraft och vilja från alla engagerade, det är det yttersta beviset på företagarrörelsens kraftAllt från förtroendevalda och medlemmar till regionchefer, politiska experter, och alla medarbetare som hjälps åt att synliggöra vårt opinionsbildningsarbete. Tillsammans är vi en oumbärlig källa till kunskap för beslutsfattare, lokalt såväl som regionalt.   

Arbetet fortsätter

Resultaten ses i de segrar som Företagarna kunnat kamma hem under året, allt från förlängda stöd till förenklingar i systemen.

Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete in i 2021, både på kort och lång sikt. För bortom krisen fortsätter arbetet för en mer långsiktig företagarpolitik som bland annat beskrivs i Företagarnas politiska program Färdplan. I närtid handlar det dock fortfarande om att säkra att krisstöden i högre grad ska anpassas efter företagares verklighet. 

Patrick rund.png Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och så länge näringsförbud med omfattande restriktioner finns så måste stöden nå fram. Det är många företag som inte kan nyttja dem, av olika skäl. Det kan vara att man har gjort en vinstutdelning, att man inte haft tillräckligt hög omsättning, att man är nystartad, eller inte hunnit med att ansöka i tid, säger Patrick Krassén, Företagarnas skatteexpert, som arbetar med flera av de stöd som införts. 

Även enskild firma har i många fall lämnats helt utan krisstöd. Omsättningsstödet som sedermera kom är en framgång, men har helt klart förbättringspotential. 

– Det är klart från regeringens sida att pengarna finns - men från vår sida kan vi tydligt se att de inte alltid når fram. När vi nu ser att krisen tydligt fortsätter in i 2021 behövs vårt arbete mer än någonsin. 

Färdplan 2021 – 7 anhalter på vägen till återstart

Här har Företagarna gjort skillnad

 • Stöd för förlorad omsättning  
 • Stöd till enskild firma  
 • Ägare och familj kan korttidspermitteras  
 • Tydligare regler för kompetensutveckling  
  under korttidspermittering  
 • Satsning på yrkeshögskolan 
 • Fler företagare kan få a-kassa  
 • Lägre ränta på skatteanstånd  
 • Förlängt slopat sjuklöneansvar  
 • Möjligt köpa uppdragsutbildning  
  från yrkeshögskolor  
 • Paus i skatterättsliga företrädaransvaret 

Regeringen har lyssnat på Företagarna

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna