För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Färdplan 2021 – 7 anhalter på vägen till återstart

Företagarnas färdplan ger politiker och andra makthavare en väg ur den djupa krisen och en riktning mot ett Sverige som alltmer återhämtar sig.

Sverige måste lämna elfte timmens politik bakom sig och så långt som det är möjligt skapa förutsägbarhet och trygghet för Sveriges företagare så att de kan göra det de gör bäst. Förändrade regler i efterhand är en ohållbar strategi som leder till olycka.Fredrik Östbom1.png

− Självklart kan det gå fel ibland, men ständigt förändrade regler i efterhand är en ohållbar strategi som leder till olycka. Företagarnas färdplan ger politiker och andra makthavare en riktning mot ett Sverige som alltmer återhämtar sig, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

 

Återstarten i sju punkter

  • Anpassa stöden efter företagen, inte företagen efter stöden – krisstöden behöver förenklas och förlängas.

  • Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter är ett kraftfullt verktyg som handlingskraftigt ska återinföras vid ekonomisk nedgång.

  • Låt inte det upplevt korrekta vara det bästas fiende. Förläng anstånden med skatt eller låt skatten betalas av genom särskild avbetalningsplan – annars kommer vi mötas av en svallvåg av konkurser.

  • Krisen är inte över, och det duger inte att rädda någon som drunknar halva vägen in till land. Omställningsstödet måste förlängas och kraven på omsättningstapp och revisorsintyg minskas. Varje månad ska vara en individuell ansökningsperiod.

  • De enskilda firmorna har försummats tillräckligt. Att stödet till slut kom till är bra, men utformningen av stödet är minst lika viktigt som dess existens. Kraven på omsättning 2019 och procentuellt omsättningstapp måste därför minskas. Varje månad ska vara en individuell ansökningsperiod och de månatliga maxtaken tas bort.

  • En viktig del för att skapa tillit är förutsägbarhet. Turerna kring utdelningsförbudet har varit regelrätt skadliga och nu måste förbudet begränsas och förtydligas i lag.

  • Villkoren för kortidsstödet behöver förtydligas och eventuellt ändras, inte minst gällande karenstid som annars riskerar att stänga ute ett mycket stort antal företag och arbetstagare från stödet.
Gå till nästa kapitel: Nuläget – var i krisen befinner vi oss?