För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler under augusti – fram till oktober

Publicerad 10 aug 2020
Företagarnas rådgivning håller dig uppdaterad med de viktigaste nya lagar och regler som du behöver känna till.

Sommardagar flyter förbi och med dem formar sig nya lagar. Som vanligt håller Företagarnas juridiska rådgivning ett stadigt öga på förändringar i lagstiftning och förordningar. Under augusti och september sker en del ändringar som sedan kompletteras med ytterligare ändringar i oktober. Här listar vi det viktigaste du behöver veta.

Nya krav för investeraravdrag

Reglerna om investeraravdrag (skatteregler som gynnar kapitaltillförsel från ägare till vissa företag) har anpassats till villkoren i EU:s allmänna gruppundantagsförordning. De nya reglerna ska tillämpas på andelar av företag som förvärvas efter den 31 juli.

Ändringarna innebär att investeraravdrag får göras bara vid en investering i ett företag som inte har varit verksamt på någon marknad, eller varit verksamt på en marknad mindre än sju år. Dessutom bedöms inte ett företag vara av mindre storlek i bedömningen av rätt till investeraravdrag om någon andel i företaget handlas på en MTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats utanför EES-området. Inte heller kommer investeraavdrag att beviljas om företaget ska betala tillbaka olagligt stöd eller befinner sig i ekonomiska svårigheter. Företag i vilka andelar förvärvats kommer få utökat kontrolluppgiftsskyldighet.

Läs även:  Investeraravdraget hotat på grund av regeringens slarv.

MTF och gruppundantag, vad är det?

MTF:er

MTF är en engelsk förkortning för Multilateral Trading Facility, på svenska handelsplattform. En MTF är likt en börs en plats där aktier handlas. Skillnaden mellan en börs och en handelsplattform är att en börs ställer högre krav på de företag vars aktier handlas där.

Gruppundantagsförordningar

Huvudregeln i EU är att kommissionen måste pröva statligt stöd som snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Kommissionen har dock antagit förordningar på olika områden där stöd ansetts vara förenligt med EU-rätten (EUF-fördraget). Inom dessa områden behöver inte medlemsländer iaktta det normala förfarandet med föranmälan och kommissionens godkännande av åtgärderna.

 

Ändrade regler för utstationering

Från och med den 30 juli gäller flera nya bestämmelser i det regelverk som du som företagare måste följa om du tar emot tjänster av utstationerade arbetstagare . Ändringarna gäller även för de som utstationerar arbetstagare till Sverige.

De nya reglerna gäller dels kraven på anmälan och information, dels ett starkare skydd för utstationerade arbetstagare i Sverige, dels nytt ansvar för tjänstemottagare i Sverige.

Kraven på anmälan, dokumentation och information för dig som är arbetsgivare har skärpts.

Om den kortvariga utstationeringen i Sverige sträcker sig mer än 12 månader kan arbetstagarna få rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige, samtidigt som regler för lönenivå, rätt till kost, logi med mera ändrats.

Om du tar emot tjänster som utförs av utstationerade arbetstagare gäller en ny skyldighet att meddela Arbetsmiljöverket.

I nyhetsartikeln Ändrade regler för utstationering beskriver vi de här beskrivna ändringarna mer ingående. 

Kompensation för höga sjuklönekostnader

Om du som arbetsgivare har kostnader för sjuklön – inklusive därpå belöpande avgifter och skatt – som överstiger en viss del av de totala lönekostnaderna, kan du till stor del få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioder från och med augusti-september.

Observera att andra nivåer för kompensationen kommer att gälla för redovisningsperioderna oktober-december.

På regeringens webbplats finns detaljerad information om vad som gäller.

Nya definitioner m.m. i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Beslutade regler om skatt på kemikalier i viss elektronik för utländska säljare som träder i kraft den 1 oktober 2020 gör att vissa ändringar börjar gälla redan från den 1 september 2020. Detta gäller reglerna om godkännande av lagerhållare och registrerad mottagare m.m.

Läs även: Två fel om kemikalieskatten gör inte ett rätt.

Fler nyheter från Företagarna