podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ändrade regler för utstationering

Publicerad 6 aug 2020
Regelverket kring personer från ett annat EU-land som tillfälligt arbetar i Sverige har ändrats. Här är det nya som du behöver känna till.

Personer som är anställda i företag i andra EU-länder men som tillfälligt jobbar i Sverige räknas som utstationerade. Från och med den 30 juli har flera bestämmelser i det regelverk som du som företagare måste följa om du tar emot tjänster av utstationerade arbetstagare ändrats. Ändringarna gäller även för de som utstationerar arbetstagare till Sverige.

− Syftet med ändringarna är att utstationerade arbetstagare ska få ett starkare skydd och villkor som är mer lika de som svenska arbetstagare har. Ändringarna ska också underlätta arbetstagarorganisationers och myndigheters arbete för att se till att utstationerade arbetstagare får sina rättigheter tillgodosedda, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Nya krav på anmälan och information

Ändringarna innebär bland annat att du som arbetsgivare ska:

  • anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i Sverige senast dagen då utstationeringen startar. Tidigare behövde arbetsgivare inte anmäla utstationeringar som varade i högst fem dagar;

  • lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige om att du anmält utstationeringen;

  • informera en utstationerad arbetstagare som ersätter en annan på samma tjänst och plats om den sammanlagda utstationeringstiden − detta så att den utstationerade arbetstagaren kan ta tillvara sin rätt till de utökade villkor som gäller vid långvarig utstationering.

Utstationerade arbetstagare i Sverige får starkare skydd

För de som är utstationerade arbetstagare i Sverige innebär ändringen av begreppet ”lön” att den lön som de svenska arbetstagarorganisationerna kan kräva i kollektivavtal får vara mer än en minimilön. Den utstationerade arbetstagaren kan dessutom få rätt till ersättning för resa, kost och logi under utstationeringstiden i Sverige samt rätt till inkvartering under vissa förutsättningar.

Om den kortvariga utstationeringen i Sverige sträcker sig mer än 12 månader kan arbetstagarna få rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige. Detta gäller om inte arbetsgivaren har ansökt om att förlänga perioden om kortvarig utstationering till 18 månader. Perioden avser de antal månader som men arbetsgivare har haft utstationerade arbetstagare i Sverige. Den räknas samman och om en arbetstagare fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats som en tidigare arbetstagare kan denne få förmåner tidigt.

Om en arbetstagare fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats som en tidigare arbetstagare kan denne få förmåner tidigt.

Det innebär att den arbetstagare som kommer till Sverige i månad 13 och ersätter en tidigare arbetstagare enligt ovan kan ha rätt till mer förmåner även om den personen är här på sin första period.  Vidare måste arbetsgivaren alltid informera om den sammanlagda utstationeringstiden för att arbetstagarna ska kunna ta tillvara sina rättigheter. Arbetsgivaren kan förlänga den kortvariga utstationeringsperioden upp till 18 månader, men måste då ansöka om detta innan den första 12-månandersperioden tagit slut.

− De ändrade reglerna innebär att arbetstagarorganisationer förväntas utarbeta särskilda kollektivavtal med villkor för långvarig utstationering. Om det behövs, kan de med stöd av stridsåtgärder se till att arbetsgivare ingår sådana avtal, säger Lise-Lotte Argulander.

Nytt ansvar för tjänstemottagare i Sverige

En nyhet för dig som tar emot tjänster som utförs av utstationerade arbetstagare är att du ska meddela Arbetsmiljöverket om du inte fått dokumentation från arbetsgivaren om att hen anmält utstationeringen. Du måste meddela detta senast tre dagar efter att arbetet startat. Kravet gäller inte om du som privatperson tar emot tjänster för privat bruk.

För dig som tar emot utstationerade arbetstagare som utför arbete åt dig är det extra viktigt att du får rätt dokumentation av det utstationerade företaget. Det kan vara straffbart om du inte ser till att du får det, säger Lise-Lotte Argulander.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

För att läsa mer om de nya reglerna om utstationering och utstationerade arbetstagare hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets webbplats. Där kan du också se vilka villkor som gäller och vilka löner som gäller i Sverige för vissa branscher.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna