headphones newspaper video-player

Välkommet med nya regler för utländska forskare och studenter

Sverige är i stort behov av ett regelverk som stärker möjligheten att attrahera och behålla kompetens.

Regeringen har i dagarna föreslagit nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning i en proposition som överlämnats till riksdagen. Lagändringarna handlar om att införa EU:s student- och forskardirektiv (2016/801) i svensk rätt.

Propositionen innebär bland annat att forskare och studenter inom högre utbildning ska beviljas uppehållstillstånd för minst ett år (eller kortare tid om ett år inte behövs för att slutföra studierna eller forskningen) och att tillståndstiden ska kunna förlängas.

− De nya reglerna för forskning och studier inom högre utbildning som regeringen föreslår är ett steg i rätt riktning. Det råder internationell konkurrens om kompetensen och Sverige är i stort behov av ett regelverk som stärker möjligheten att attrahera och behålla kompetens, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert  Anna Libietis.

Högskolestudenter och forskare föreslås också få möjlighet att stanna kvar i Sverige i upp till ett år efter slutförd forskning eller slutförda studier för att söka jobb eller undersöka möjligheten att driva företag.

− Vi behöver både ha ett främjande regelverk som gör att internationell kompetens ser det som attraktivt att arbeta eller starta företag i just Sverige och att svenska småföretag se det som attraktivt att ge sig in i processen att rekrytera utomeuropeiska medarbetare, säger Anna Libietis.

Regeringen föreslår även att bedömningen av försörjningskravet för studenter och forskare i det enskilda fallet ska kunna beakta bevis om framtida tillgång till medel, inte bara medel vid tillfället för ansökan. Den vill även att de som har ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning eller forskning utfärdat av ett annat EU-land i vissa fall ska få vistas i Sverige med stöd av det tillståndet för att bedriva en del av sin forskning eller sina studier här.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer om propositionen på Regeringens webbplats. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap