headphones newspaper video-player

Tre rätt och tre fel om skatter

18 sep 2019
Välkomna skattereformer i budgeten, men det saknas viktiga bitar, konstaterar Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

 Höstbudgeten innehåller flera nyheter på skatteområdet. Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén ger en snabb analys om vad som är viktigast att veta som företagare.

Nämn tre saker som är bra i budgeten på skatteområdet?

− Det är mycket bra att värnskatten avskaffas. Det borde gjorts för länge sedan. Reformen gynnar arbete och utbildning och är självfinansierande på några års sikt. Sverige har dock fortfarande bland världens högsta marginalskatter, så ytterligare sänkningar behöver göras.

− En annan bra reform är det förstärkta avdrag för forskning och utveckling. FoU-avdraget används fortfarande av färre bolag än vad som beräknades när det infördes 2014 och det borde kunna utökas ännu mer. Vi anser även att det skulle en mer heltäckande översyn av skattesituationen för innovationsdrivna företag som tar in frågor som optioner, expertskatt, så kallad patent box med mera.

− Sist men inte minst är det bra att arbetsgivaravgiften sänks genom ingångsavdraget. Det är ett positivt steg, om än begränsat, eftersom det vänder sig till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgifterna är fortfarande påtagligt höga vilket gör det dyrt i synnerhet för små företag att anställa och växa.

Vad saknas i budgeten på skatteområdet?

− Det hade varit positivt med ytterligare höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Även utan värnskatten har Sverige bland de högsta skatterna på arbete i världen. Höga marginalskatter innebär att stor del av en löneökning försvinner i skatt, vilket gör det mindre lönt att anstränga sig, öka sitt humankapital genom utbildning, ta karriärsteg och driva företag.

Växa-stödet hade kunnat utökas. Det innebär att enmansföretag som anställer sin första medarbetare får sänkt arbetsgivaravgift. Företagarna vill se sänkta kostnader för att anställa – och i det är sänkt arbetsgivaravgift en viktig del.

− En annan sak som hade varit välkommet är avskaffad vårdmoms. Den direkta effekten av att det läggs moms på inhyrning av vårdpersonal är kostnadshöjningar för både offentliga och privata aktörer. Notan drabbar patienterna, i en redan ansträngd situation med växande vårdköer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap