För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra med klimatkliv, dåligt med tvära kast

Publicerad 18 sep 2019
Företag behöver tydliga spelregler för att ställa om snabbare och bli ännu mer hållbara.

Regeringen satsar nästan tre miljarder kronor i budgeten på ett ”planetpaket”. Det innehåller bland annat pengar till Klimatklivet som ska ge stöd till snabbare omställning i företag, kommuner och organisationer. Utöver det ges ett utökat Industrikliv, förlängt biogasstöd, utbyggnad av ladd-infrastrukturen samt klimatpremier för el-lastbilar och arbetsmaskiner. Företagarnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg gör några nedslag i höstbudgeten.

Vad är bra ur ett hållbarhetsperspektiv i budgeten?

− Företagarna ser positivt på att Klimatklivet som är inriktat mot bland annat småföretag förlängs, under förutsättningen att stöden mer noggrant än tidigare delas ut där de behövs mest och där de som mest effektiva.

− Utbyggnaden av ladd-infrastrukturen för bilism är bra, eftersom vi ser en utökad elektrifiering av den svenska fordonsflottan och då det fortfarande finns många vita fläckar på kartan ur ett infrastrukturperspektiv. Sedan är det så att majoriteten nyregistrerade fordon fortfarande är bensin- och dieselbilar, men för den som har investerat i en laddbar bil måste det givetvis finnas möjlighet för laddning i hela landet.    

Vad är mindre bra ur ett hållbarhetsperspektiv i budgeten?

− Vid årsskiftet skärps bonus-malus-systemet, som premierar nyregistrerade fordon med låga utsläpp med en bonus samt avgiftsbelägger fordon med högre utsläpp genom förhöjd fordonsskatt under de tre första åren. Skärpningen innebär att nyregistrerade malusbelagda fordon kommer få betydligt högre skatt. Vi hade hellre sett att dagens system för beräkning är kvar längre, eftersom utbudet av bonusfordon enligt det nya sättet att beräkna fortfarande är begränsat, särskilt för vissa branscher som kräver en viss typ av fordon i sin verksamhet. Nu måste många som är i behov av att byta ut fordon antingen ta skattesmällen eller behålla sitt gamla fordon.

− Sedan nittiotalet justeras priset på bensin- och diesel enligt inflationen (KPI). År 2016 lade regeringen till ett årligt automatiskt tillägg om 2 procentenheter utöver KPI, vilket senare pausades under andra halvan av 2019. Överindexeringen på två procent återinförs vid årsskiftet, men tillägget neutraliseras i denna budget genom en sänkt koldioxid- samt energiskatt. Detta är en tillfällig lösning som endast gäller för denna budget. Vi ser ett stort behov av förutsägbarhet på detta område, vilket den pausade överindexeringen utgjorde – den undvek schablonmässigt ökade priser vid pumpen som inte tar hänsyn till andra styrmedel på området. Bränslebytet och ekonomiska incitament för privatpersoner och företag att byta till miljövänliga fordon är att föredra framför schablonmässigt höjda skatter på drivmedel. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna