headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Pauline Grindvall, ägare av My Perfect Day AB.

”Jag hoppas det blir verkstad och inte bara snack”

Enklare att anställa sin första medarbetare och mindre fyrkantiga myndigheter, det vill Pauline Grindvall prata med näringsministern om när Ibrahim Baylan besöker Karlstad.

På fredag fortsätter näringsminister Ibrahim Baylan sin resa i Sverige för att lyssna på företagares vardag och verklighet kopplat till regler och myndighetskontakter. Den här gången går resan till Karlstad och det är Tillväxtverket som är medarrangör.

En av företagarna näringsministern kommer att få träffa i Karlstad är Pauline Grindvall, ägare av My Perfect Day AB och vinnare av Årets Företagare i Värmland 2019.

Vilka förväntningar har du på samtalet med näringsministern?

− Att det ska finnas ett genuint intresse och engagemang i viljan till förbättring. Att han lyssnar och tar in de problem och frågeställningar vi företagare har och omvandlar det till konkreta lösningar som faktiskt kan göra skillnad i vår vardag.

Vilka utmaningar kommer du att lyfta för ministern?

− Att det måste bli enklare att anställa sin första medarbetare – steget från 1 till 2 är gigantiskt jämfört med steget från 2 till 3. Om du inte får in anställda kommer verksamheten ha enormt svårt att lyfta. Tillväxten finns i små privatägda bolag, inte i offentlig sektor. Här finns framtiden. Gör det enklare för små bolag att växa!

− Jag vill också lyfta attityder från myndigheter som en utmaning att ta tag i. Myndigheternas roll bör vara stöttning och hjälp i stället för att enbart ha en kontrollfunktion. Jag har en del dåliga erfarenheter av då orimlig byråkrati väger tyngre än mänsklig kommunikation. Detta gör att regelbördan blir än tyngre för oss småföretagare.

Jag har en del dåliga erfarenheter av då orimlig byråkrati väger tyngre än mänsklig kommunikation.

− En annan konkret sak som är kopplat till detta är att det bör finnas en större pragmatism hos myndigheter, att se till varje enskilt fall. Vi säljer till exempel strössel och klassas och bedöms då på samma sätt med inspektioner m.m. som en restaurang. Kopplat till det kommer även mycket stora krav på våra lokaler och så vidare som inte alltid känns rimligt. Missar vi något här kan sanktionsavgifterna bli förödande.

Vad hoppas du att näringsministerns regelförenklingsturné ska leda till på sikt?

− Att det blir verkstad och inte bara snack. Att man faktiskt kommer få se konkreta åtgärder som förenklar och förbättrar för små- och medelstora företag i vår vardag!

Kampen mot regelbördan är viktig

Hanna Jonasson är regionchef för Företagarna i Värmland och Örebro län och ser fram emot fredagens möte i Karlstad.

– Jag tycker att det ska bli spännande och intressant. Min förhoppning är att det blir ett givande möte som på sikt leder till förenklingar och förbättringar för landets företagare. Kampen mot regelbördan är en viktig fråga för våra medlemmar och det finns mycket att göra. Det går åt alldeles för mycket tid till administration, tid som i stället borde användas för att utveckla företagen, vilket alla skulle vinna på.

– Initiativet med turnén är bra men hoppas också att det övergripande jobbet kommer löpa parallellt, det vill säga se till att myndigheterna börjar samverka mer och att alla tar regelförenklingen på allvar. Tillväxtverket som är medarrangörer för mötet på fredag har det som tydligt uppdrag men vi behöver se till att det blir tydligare krav även för övriga myndigheter genom till exempel regleringsbreven.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap