podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"Många saknar verktyg för att skydda sig mot IT-brotten"

Publicerad 21 okt 2019
Fler företagare utsätts för IT-brott, visar Företagarnas nya undersökning. Pontus Lindström, expert på Företagarna, ger i TV4-nyheterna tips om hur du som företagare kan skydda dig.

Andelen företagare som under de senaste två åren blivit utsatta för IT-brottslighet har ökat från 19 till 29 procent, visar en ny undersökning från Företagarna. När motsvarande fråga ställdes 2018 uppgav var femte företagare att de blivit utsatta.

- Allt för många saknar rutiner och verktyg för att skydda sig själva och företaget mot IT-brott, säger Företagarnas brott- och säkerhetsexpert Pontus Lindström, som också medverkar i en intervju på ämnet i TV4:s Nyheterna.

Allvarlig kränkning

När brott mot företag diskuteras i samhällsdebatten brukar det handla om så kallade mängdbrott, i form av stölder, inbrott och skadegörelse. Men en stor del av brotten begås inte med kofot och gatsten utan genom bedrägerier och dataintrång på företagets elektroniska enheter. 

- Att bli av med pengar, viktig information och få ett avbrott i företagets verksamhet ger ofta inte bara ekonomisk skada utan innebär också en allvarlig kränkning mot den som blir utsatt, säger Pontus Lindström.

- Ofta rör det sig om mycket grov kriminalitet som bidrar till finansiering av organiserad brottslighet. De positiva delar som kommer med ökad digitalisering medför tyvärr också en hel del risker.

Många saknar verktyg och rutiner

Bland företag med över tio anställda är det nästan hälften som blivit utsatta för IT-brott. Undersökningen visar också att var fjärde företagare uppger att hon eller han är orolig för att bli utsatt. Det är dock stor skillnad bland de som redan blivit utsatta (42 procent är oroliga) jämfört med de som inte blivit utsatta (16 procent är oroliga).

Det framkommer en bild att kunskapen om den här typen av brott är låg bland företagarleden och många bolag saknar rutiner och verktyg för att skydda sig mot IT-angrepp.

- Vi ser i undersökningen att var femte företagare som är över 55 år inte skyddar sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderar över sina lösenord, vilket är oroväckande, säger Pontus Lindström.

– Som företagare ska man ställa sig några grundläggande frågor. Vilken information får inte hamna i orätta händer och vilken information måste gå att lita på i alla lägen? En digital brevlåda för myndighetspost är ett bra första steg.

Se också: Företagarnas Pontus Lindström i Nyheterna på TV4.

Läs också: IT-säkerhet i fokus under oktober

Sex satsningar för att knäcka kriminaliteten mot företagare

Fler nyheter från Företagarna