podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

IT-säkerhet i fokus hela oktober

Publicerad 3 okt 2019
Oktober är EU:s gemensamma informationssäkerhetsmånad, något som Företagarna deltar i. Syftet är att uppmärksamma att en ökande andel företagare utsatts för IT-brott och berätta hur man kan skydda sig.
IT-brottsligheten är ett problem för allt fler företagare. Foto: Shutterstock

Skadlig programvara, dataintrång, ransomware, bluffakturor och företagskapning. De IT-relaterade brotten är ett växande problem för många företag och kunskapen om vad man som företagare kan göra för att skydda sig är ofta låg.

Öka säkerhetstänket

Under hela oktober deltar Företagarna i den EU-gemensamma informationssäkerhetsmånaden tillsammans med flera andra aktörer, bland annat Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets tema är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” och målet är att höja medvetenheten och kompetensen bland småföretagare när det kommer till hantering av lösenord, kortuppgifter och länkar som man får via sms eller mejl.

– De positiva delar som kommer med ökad digitalisering medför tyvärr också en hel del risker. Våra undersökningar visar att andelen företagare som blivit utsatta för IT-relaterade brott ökar och många företagare upplever oro kring hur man ska kunna skydda sig själv och bolaget, säger Pontus Lindström, brott- och säkerhetsexpert på Företagarna.

Virus vanligaste brottet

Enligt Företagarnas medlemsundersökningar är de vanligaste formerna av IT-relaterad brottslighet virus eller annan skadlig programvara (60 procent), dataintrång (33 procent), ransomware (24 procent) och ID-kapning (14 procent). 

För att hjälpa företagare att bli mer medvetna om riskerna och få ett mer säkert beteende har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en guide med checklistor för mindre företag. På hemsidan verksamt.se finns också ett säkerhetstest där företagare får svara på frågor om hur man hanterar olika scenarier relaterade till IT-säkerhet.

Glöm inte mobilen!

– Det viktigaste är att man som företagare ställer sig några grundläggande frågor. Vilken information får inte hamna i orätta händer och vilken information måste gå att lita på i alla lägen? Att skaffa en digital brevlåda för myndighetspost är ett bra första steg, säger Pontus Lindström och tillägger:

– Många glömmer också bort säkerheten i sina mobiltelefoner. Tänk igenom vilka appar du laddar ner och ta regelbundet bort de appar som inte används.

Fler nyheter från Företagarna