headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sverige är förhållandevis skonat från korruption, men det betyder inte att problemen inte finns. Foto: Shutterstock

Mutor och korruption kan vara större problem än du tror - förebygg i tid

Prata om mutor och korruption – innan det är för sent! Det uppmanar Företagarnas expert på upphandling, Magnus Johansson.

Varje år upphandlar offentlig sektor för omkring 680 miljarder kronor. Processen ska enligt regelverket präglas av likabehandling och öppenhet, fritt från korruption. Och även om Sverige anses vara ett av världens minst korrumperade länder är vi inte fria från problemet.

Exempelvis mäts korruption ofta i form av hur korrupt ett samhälle upplevs vara, inte hur utbredd korruptionen faktiskt är. Det gör att problemet kan vara större och allvarligare än många tror, menar exempelvis forskaren Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet i en intervju med fPlus.

Magnus Johansson rund.png– Det är viktigt att aktivt motarbeta tendenser till korruption och mutor för att skapa en sund upphandlingsmarknad, säger Magnus Johansson (lilla bilden) som är expert på upphandlingsfrågor hos Företagarna.

Problemet kan visa sig i form av att företag som lämnat anbud får fördelar som följd av en otillåten påverkan, eller att man gynnar någon vän eller närstående som driver eller har en koppling företaget som vinner upphandlingen.

Normalisera inte korruption och mutor

Att skapa en medvetenhet om de här frågorna, innan det är för sent, är centralt.

– Som företagare ska du naturligtvis aldrig försöka påverka den upphandlande parten på något sätt som är utanför regelverket. Det är viktigt att ledningen tar ansvar och föregår med gott exempel. Annars kan lätt tilltro urholkas och oegentliga beteenden normaliseras, säger Magnus Johansson.

Ett bra sätt att öka kunskapen är att internt diskutera olika dilemmasituationer som är anpassade för just den specifika verksamheten – då blir det tydligt och känns relevant för åhöraren.

Magnus Johansson har också ett medskick till upphandlarsidan. Offentlig sektor har ett särskilt stort ansvar gentemot skattebetalarna att se till att skattemedel används på bästa sätt.

– Som upphandlare bör man arbeta strategiskt mot korruption. Börja hemma i den egna organisationen och identifiera var de största korruptionsriskerna finns i de offentliga inköpen. Tänk även på att införa riktlinjer för direktupphandlingar som inte behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap