headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Bra med skattelindring för husbilar

Bonus-malus-systemet har flera brister. Att regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lindra effekterna för husbilar är en bra början.

Husbilar har varit en udda fågel att hantera i det nya fordonsskattesystemet. Beskeden från Transportstyreslen har varit otydliga, men nyligen gick regeringen ut i frågan. Finansminister Magdalena Andersson meddelar nu att Skatteverket har fått i uppdrag att införa flexiblare regler för husbilar.

− Detta är en bra delseger i ett system som har flera brister. Enligt Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska systemet justeras för att komma åt dess brister, vilket är välkommet, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

De aviserade skattekonsekvenserna för husbilarna har påverkat branschen negativt. Husbilstillverkaren Kabe i Jönköping meddelade personalneddragningar tidigare under hösten och skattefrågan har även påverkat försäljarledet. I samband med att näringsminister Ibrahim Baylans regelförenklingsturné besökte Eskilstuna i september lyfte Cecilia Östling som tillsammans med familjen driver Tumbo husvagnar och husbilar att det är orimligt att en husbil ska likställas skattemässigt med en lastbil som kör på vägarna.

Flerdubblad fordonsskatt

Problematiken är följande: Tidigare låg fordonsskatten för en nyregistrerad husbil på cirka 5 000 kronor. Vid halvårsskiftet 2018 trädde bonus-malus-systemet i kraft för personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar. Fordon som har jämförelsevis låga utsläpp får en bonus medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt. Då ökade fordonsskatten till omkring 14 000 kronor för samma husbil. I september i år skärptes dessutom sättet att beräkna förbrukning och koldioxidutsläpp på genom att körcykelmodellen WLTP börjat tillämpas. Den leder till högre utsläppssiffror och därmed till högre skatt. Nu kan fordonsskatten hamna på omkring 30 000 kronor för en nyregistrerad husbil.

− En så stor höjning är givetvis helt orimligt. En husbil körs betydligt kortare sträckor än personbilar och lätta lastbilar, och dessutom används de mestadels stillastående som fritidsboende. Det är därför mycket välkommet att regeringen nu har gett i uppdrag till Skatteverket att utreda hur reglerna kan ändras så att skatt inte tas ut för husbilar som omfattas av bonus-malus vid avställningsperioder som är kortare än 15 dagar, säger Philip Thunborg.

Av- och påställning av husbil

Den av regeringen aviserade lindringen innebär sannolikt att skatten endast ska tas ut när husbilarna körs. I dag behöver fordonet ha varit avställt i 15 dagar för att man ska kunna få fordonsskatten återbetalad. Det är denna regel som regeringen vill göra mer flexibel så att husbilsägare på ett enklare kan ställa av och ställa på husbilen, och då endast betala fordonsskatt då husbilen rullar på vägarna.  

Cecilia Östling på Tumbo husvagnar och husbilar välkomnar regeringens besked.

− Jag är glad att regeringen uppmärksammat frågan och kommer se över delar av problematiken. Vi svenskar har inget emot att betala skatt som tas ut relevant och proportionerligt. Men en husbil används ju inte alls på samma sätt som en lastbil byggd på samma chassi som rullar i yrkestrafik. Det återstår att se hur på- och avställning kan göras mer flexibelt utan att det ska behöva genereras en massa fakturor från Transportstyrelsen och leda till krångel med försäkringsbolagen, men det är så klart positivt att regeringen gör något, säger hon.

Dubbel bestraffning för många företagare

Företagarna menar att bonus-malus-systemet i grunden är sunt mot bakgrund av utsläppen från transportsektorn. Däremot har systemets utformning stora brister.

− Företagare i många branscher har varken råd eller möjlighet att byta till bonusfordon, då utbudet och infrastrukturen saknas. För dem som kör bensin- eller dieseldrivet och drabbas av malus blir det dubbel bestraffning med höjd fordonskatt i kombination med andra skatter som driver upp priset vid pumpen, säger Philip Thunborg.

I januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ingår en ”förenkling och förstärkning” av systemet.

Det är bra eftersom vi vill se att systemet blir kostnads- och teknikneutralt. Det vill säga att bonusdelen inte blir överfinansierad av alldeles för hög fordonsskatt och att malusdelen i större utsträckning tar hänsyn till fordonets klimatpåverkan. En dieselbil omfattas exempelvis av malus trots att den kan tankas med 100 procent biodiesel, säger Philip Thunborg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap