headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas vd Günther Mårder kommenterar Intrums rapport om betaltider.

Betaltiderna måste bli kortare

Långa betaltider fortsätter att hämma tillväxt och jobbskapande, visar årets upplaga av undersökningen European Payment Report.

Sverige fortsätter att sticka ut på ett negativt sätt i Intrums årliga kartläggning över hur lång tid det tar för företag i Europa att få betalt för sina fakturor: European Payment Report. De genomsnittliga betaltiderna har ökat i Europa som helhet jämfört med i fjol, samtidigt som de ligger still i Sverige, men problemet är att de ligger still på en hög nivå efter att ha ökat under flera år. I Sverige tar det i genomsnitt 33 dagar för ett företag att få betalt från sina kunder. Motsvarande antal dagar i Norge är 22,7, I Danmark 24,4 och i Finland 22,8.

− Alla företag borde se kortare betaltider som en hållbarhetsfråga. Stora företag ska inte använda sin starkare förhandlingsposition för att tvinga leverantörer att vänta länge på att få betalt, sade Företagarnas vd Günther Mårder när han deltog vid presentationen av rapporten i Stockholm i veckan.

Långa betaltider hämmar jobb och tillväxt

Långa betaltider gör det svårt för företag att förutse och planera kassaflöden, vilket slår mot den finansiella stabiliteten. För små företag som är leverantörer till större företag blir konsekvensen likviditetsbrist som hämmar möjligheten att växa och anställa. Om företagen i Sverige skulle få betalt snabbare bedömer Intrum att i runda slängar 100 000 nya jobb skulle kunna skapas.

− Företagarna har länge arbetat för att korta betaltiderna. Vi ser att en del företag får vänta oskäligt länge för att få betalt, upp till nittio dagar förekommer. Det försvårar för småföretagens möjlighet att växa och anställa. Vi är en av initiativtagarna till Föreningen för effektiva affärstransaktioner och den uppförandekod som ska korta betaltiderna inom näringslivet, säger Företagarnas näringspolitiska expert Mosa Alasaly.

Redovisa betaltider offentligt 

Intrums rapport visar att andelen småföretag som accepterat längre betaltider än de känner sig bekväma med på grund av att storföretag pressar på är högre än snittet i Europa. Rapporten visar även att två tredjedelar av företagen i Sverige anger medvetna förseningar från kunder som förklaring till sena betalningar. Det är väsentligt högre andel än Europasnittet.

− För undvika att småföretag får en ökad likviditetsproblematik måste betaltiderna minska till trettio dagar. Vi uppmanar fler stora företag att ansluta sig till uppförandekoden och offentligt redovisa sina betaltider i linje med det nya lagförslaget, säger Företagarnas näringspolitiska expert Mosa Alasaly.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap