headphones newspaper video-player

Spillfett – från resurs till avfall

En dom i Mark- och miljödomstolen gör att spillfetter ska ses som hushållsavfall i Stockholm, trots att Naturvårdsverket inte rekommenderar det.

Dagens Nyheter uppmärksammar i artikeln McDonald's stoppas – ville göra bränsle av frityrolja att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt slagit fast att spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun är att betrakta som hushållsavfall och därmed ingår i kommunens monopol för hushållsavfall.

Företagarna har tidigare uppmärksammat problem som uppstår när spillfett klassas som hushållsavfall. Christian Landqvist på företaget Svensk fettåtervinning i Norrköping berättar i artikeln Stockholm stad försvårar fettåtervinning att spillfetter har en annan sammansättning än hushållsavfall, hanteras helt separat från andra avfallsfraktioner och har andra användningsområden. Därför finns det inte några samordningsvinster med att lägga den ihop den med den vanliga hushållsavfallshanteringen.

I DN-artikeln säger talespersonen för McDonald’s att kommunen inte kan upprätthålla fungerande logistikkedjor för att ta hand om spillfetterna. Det är något som Företagarna och Visita lyfte i debattartikeln Fett fel när staden inför nytt monopol i Dagens Industri i fjol.

I stället för att låta de fungerande logistikkedjorna av entreprenörer som har kunskap och rutiner för att ta hand om spillfett jobba har Stockholms stad valt att – på tvärs mot Naturvårdsverkets vägledning – hävda avfallsmonopolet.

Enligt artikeln i Dagens Nyheter försvårar beslutet i Mark- och miljödomstolen för snabbmatskedjan att nå sina långsiktiga miljömål, eftersom transporterna av spillfett drivits av förnybart bränsle som tillverkats av fettet som hämtas upp och är ett självfinansierande system.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap