headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Nya krav på e-faktura mot offentlig sektor. Foto: Shutterstock

Krav på e-faktura för företag som säljer till offentlig sektor

Offentlig sektor blir skyldiga att ta emot elektroniska fakturor. Nu är det viktigt att underlätta för företagen att hantera omställningen, säger Företagarnas upphandlings- och konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Riksdagen har sagt ja till regeringens lagförslag om krav på elektronisk faktura vid offentlig upphandling. De nya reglerna innebär att alla företag som är leverantörer åt stat, kommun och landsting måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard till sina offentliga kunder. Detta inkluderar även fakturor som sänds till de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt en del statliga bolag.

Gäller även små belopp

Samtliga inköp omfattas, även fakturor som avser små belopp. Kravet på e-fakturor enligt ny europeisk standard gäller om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Ett företag som efter påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan behöva betala vitesbelopp. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019.

- En alltmer digitaliserad samhällsutveckling är givetvis något som näringslivet måste förhålla sig till. Vi på Företagarna hade hellre sett att man använt möjligheten till en mer successiv övergång till standardiserade e-fakturor för företagens del. Men nu är reglerna beslutade och något som företagen alltså behöver anpassa sig till, säger Ulrica Dyrke, upphandlings- och konkurrensexpert på Företagarna.

Fakturaportal för företag utan systemstöd

Företag som levererar åt offentlig sektor i dag eller vill göra det i framtiden behöver se till att de kan skicka fakturor som lever upp till kraven i den nya lagen.

- En viktig aspekt som kan underlätta är att alla offentliga aktörer ska kunna erbjuda en så kallad fakturaportal åt de företag som inte har något eget systemstöd för e-fakturor, säger Ulrica Dyrke.

Hjälp företagen ställa om till e-faktura

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för företagen att hantera omställningen. Därför behövs tydliga och lättbegripliga stöd- och informationsinsatser för att ge vägledning om vad företagen utifrån sin nuvarande situation behöver göra för att leva upp till de nya kraven på e-fakturering.

-  En rekommendation till företagen är att ta del av den information som tas fram av Ekonomistyrningsverket, som har i uppdrag av regeringen att underlätta denna omställningsprocess, säger Ulrica Dyrke.

Här hittar du mer information om kravet 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap