För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Het debatt om framtidens företagarpolitik

Publicerad 4 jul 2018
Sju av Sveriges ledande ungdomspolitiker deltog i en intensiv debatt på temat ”Hur ska Sverige få fler växande småföretag?” som arrangerades under Entreprenörsdagen i samband med årets Almedalsvecka. Debatten modererades av Företagarnas vd Günther Mårder.
Ungdomspolitiker debatterade entreprenörskap under Almedalsveckan.

Ungdomspolitikerna fick ta ställning till en rad konkreta politiska förslag för att synliggöra skillnader och likheter inom partiernas ställningstaganden.

F-skattsedel för alla?

Är det en klok idé att alla ska födas med en F-skattsedel som möjliggör för alla att kunna utföra tjänster till privatpersoner och företag?

– Normen ska vara en fast trygg anställning. Det är inte bra om alla är konsulter, menade Oliver Björklund, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Grön ungdom.

En åsikt som skilde sig markant från flera av de borgerliga representanternas.

– Vi är positiva till förslaget. Vi måste avdramatisera företagandet. Normen ska vara både A- och F-skattsedel. Vi behöver ge möjligheten att fakturera och leva det livet man själv vill, kommenterade Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

– Det finns appar som skapar möjlighet att fakturera för kortare uppdrag, fortsatte Björklund.

Moderaterna var mer positiva.

– Delningsekonomin måste bli enklare att ta del av, det är ett bra förslag med en tydlig lösning, ansåg Sofia Fölster, 1:a vice ordförande för MUF.

Arbetsförmedlingen under lupp

Nästa förslag på agendan handlade om Arbetsförmedlingen. Ska statliga Samhalls uppdrag utvidgas till att omfatta lågutbildade nyanlända som hyrs ut till företag som behöver arbetskraft och kombinera detta med språkundervisning? Förslaget bygger på en sedan tidigare testad modell i Uppvidinge kommun. Ett förslag som de flesta av deltagarna var kritiska till att införa nationellt.

– Staten ska inte driva bolag alls! Lägg ner och gör som Nacka kommun. Betala istället privata bolag för att anställa de som står långt ifrån arbetsmarknaden, ansåg Joar Forssell, förbundsordförande för LUF.

SSU ansåg att regeringens befintliga modell kan ge goda resultat på sikt.

– Vi tror på att etableringsjobb kan ta folk lättare in på arbetsmarknaden. Låt oss testa det istället innan vi gör andra förändringar, menade Klara Linder, förbundsstyrelseledamot i SSU.

Miljöpartiets ungdomsförbund vill att kommunerna tar större ansvar.

– Vi behöver inte fler statliga organisationer. Mer lokal och regional förankring är lösningen, framhärdade Oliver Björklund från Grön ungdom.

Moderaternas ungdomsförbund var tydliga med att dagens åtgärder inte räcker till.

– Det är ett stort problem att folk fastnar i åtgärder utan att komma vidare. Vi behöver skapa rätt incitament för företagen att anställa istället, kommenterade Sofia Fölster, MUF.

Fick välja plats på höger-vänsterskala

I den andra delen av debatten fick politikerna ta ställning till olika sakfrågor. Genom att placera sig till höger eller vänster på scen kunde de markera var de står i frågan.

Gällande ingångslöner var Centerpartiets ungdomsförbund mest positivt till att lagstifta om lägre löner för att underlätta anställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vi behöver en större rörlighet på arbetsmarknaden. Vi har en integration som inte fungerar. Det måste gå att utbilda sig på jobbet istället och klättra i lön på så sätt. Den svenska modellen fungerar inte när 20 procent av alla utlandsfödda inte arbetar, menade Louise Grabo, 1:a vice ordförande för CUF. En åsikt som inte delades av SSU.

– Den svenska modellen fungerar med arbetsmarknadens parters lösning. Politiken ska inte lagstifta om löner, förklarade Klara Linder, SSU.

Medan LUF ansåg att LAS (lagen om anställningsskydd) är viktigare att reformera.

– Idag låser vi fast människor i utanförskap när företagen inte vågar anställa. Vi behöver ändra LAS och göra uppsägningar enklare, sa Joar Forssell, LUF.

Grön Ungdom vill hellre lägga fokus på frågan om kompetens.

– Kompetensbristen är ett större problem än lägre löner. Alla ska kunna leva på sin lön, sa Oliver Björklund.

Moderaternas ungdomsförbund var väldigt tydliga i sin inställning till förslaget.

– Idag är det oerhört höga krav för att anställa. Därför måste vi ha lägre ingångslöner, ansåg Sofia Fölster.

Invandringsfrågan polariserande

Arbetskraftinvandringen var en lika splittrande fråga där ungdomsförbunden var kraftigt oense. SSU menade att det är rimligt att svenska jobb i första hand ska gå till de som är i Sverige och därför stödjer de hårdare regler. Något som KDU motsatte sig.

– Företagen ska själva avgöra vilka som de behöver men invandringen ska vara reglerad, sa Christian Carlsson.

CUF och Grön ungdom utmärkte sig som mest positiva till ökad arbetskraftsinvandring.

– Vi är för fri rörlighet på arbetsmarknaden. Vi vill att fler ska komma hit. Det är jättesvårt för företagen att hitta rätt. Jag förstår inte SSU:s retorik, förklarade Louise Grabo från CUF.

Grön Ungdom menade att vi även bör ha en generös invandring för de som står längre ifrån arbetsmarknaden.

– Det stämmer inte att de som kommer hit tar jobben. Det är omoraliskt att plocka russin ur kakan. Vi ska också ta hit folk av solidaritet och inte stänga dörren, ansåg Oliver Björklund.

Ungsvenskarna SDU var starkt kritiska.

– Miljöpartiet ljuger! All statistik pekar på motsatsen. Vi vill inte ha någon arbetskraftsinvandring alls. Fokusera istället på att skapa jobb till de som är här, menade Tobias Andersson, talesperson för Ungsvenskarna SDU.

Liberalernas representant hade ett konkret förslag i frågan.

– Det är kompetenta människor som skapar fler jobb. Alla ska få jobba. Vi vill avskaffa arbetstillstånd helt så att alla som kommer hit kan arbeta direkt, föreslog Joar Forsell, LUF.

Vinster i välfärden avslutade

Regeringens omtalade förslag om att begränsa vinster i välfärden avslutade debatten.

– SSU tycker att vinstjakten måste bort. Det ska inte gå att tjäna pengar på sjuka. Privata bolag har lägre löner. Därför är det viktigt att begränsa vinstuttag, fastslog Klara Linder.

Medan Liberalerna ansåg att fokus bör ligga på kvalitet och inte leverantör.

– Det spelar ingen roll vem som driver verksamheten. Det handlar om vad man levererar. Vinst är ägarens lön. Jag blir upprörd när kommuner lägger pengar på skolor som har dålig kvalitet, kontrade Joar Forsell, LUF.

MUF var tydliga med att de ansåg att vinstbegränsningar hotar jämställdheten.

– Vi har för få kvinnliga vd:ar och företagare. Men inom äldreomsorgen dominerar kvinnliga ledare. Jag blir provocerad av att det är okej med privata byggbolag men inte inom vården när dessa bolag stärker jämställdheten, förklarade Sofia Fölster.

Alfred Appelros, talesperson för Företagarna X, Företagarnas unga nätverk för entreprenörer mellan 18 och 35 år, sammanfattade debatten:

– Attityden till företagande har blivit mer positiv från ungdomsförbunden. Men kompetensen ska bli ännu bättre. Med större kunskap kan politiker och företagare tillsammans göra Sverige till världens bästa entreprenörsland.

David Hagen

Taggar
Fler nyheter från Företagarna