headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kompetensutvisningarna är en skandal

Samtidigt som kompetensbristen är det största tillväxthindret för svenska företag fortsätter personer att utvisas på grund av att arbetsgivare råkat göra oavsiktliga fel i anställningsvillkoren.

På torsdagen tvingades Ludvikabon och ingenjören Ali Omumi ut ur Sverige tillsammans med sin fru och deras barn. De vill inte lämna landet. Hans arbetsgivare ABB behöver honom. Men det spelar ingen roll.

Ali Omumis förrförra arbetsgivare missade att teckna en försäkring som var jämförbar med kollektivavtalsnivå. Det gjorde att Migrationsverket avslog hans ansökan om att förlänga arbetstillståndet. Även hans överklagan till Migrationsdomstolen avslogs.

– Arbetskraftsinvandringen är avgörande för svenska företags kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Trots det händer det gång på gång att personer förlorar arbetstillståndet på grund av små formella felaktigheter från arbetsgivarens sida. Det får förödande konsekvenser för enskilda som Ali Omumi och hans familj, för företag och för hela Sverige, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Sveriges anseende som arbetsdestination och rättsstat kan lida skada av kompetensutvisningarna. Ali Omumi säger i en intervju att det var ett misstag att välja Sverige. Han vänder nu blickarna mot Kanada. I ett annat uppmärksammat tvingades en programmerare ut ur Sverige på grund av ett fel som en arbetsgivare gjort. Han fick ett arbetserbjudande i Tyskland.

I vintras kom Migrationsöverdomstolen med två vägledande beslut om att en helhetsbedömning ska ligga till grund för återkallelse av arbetstillstånd. Men kompetensutvisningarna fortsätter.

– Företagarna vill se skyndsamma lösningar på problematiken med kompetensutvisningar. Vi har inte råd att stöta bort människor som jobbar och betalar skatt, säger Patrik Nilsson

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap