podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

En seger för Sveriges småföretagare när ”växa-stödet” utvidgas

Publicerad 15 mar 2017
Idag presenterade regeringen ett förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget är en seger för Företagarnas opinionsbildning och för alla småföretagare som velat anställa sin första kollega. Viktigt är också att regeringen inser att arbetsgivaravgiften är ett av de största hindren för att företag ska våga anställa.


Günther Mårder- Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig av kritiken från Företagarna och nu vidgar förslaget så att det även omfattar enmansaktiebolag. Regeringens förslag visar att de i detta fall faktiskt har lyssnat på landets småföretagare, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Det så kallade ”växa-stödet” som infördes vid årsskiftet gäller enbart för enmansföretag som driver enskild firma och anställer sin första person. De får sänkt arbetsgivaravgift från drygt 31 till drygt 10 procent av lön upp till 25 000 kr och under högst 12 månader. Med dagens förslag skulle ”växa-stödet” utvidgas till att gälla även företagare med aktiebolag.

Företagarna, liksom flera andra remissinstanser har kritiserat regeringens tidigare förslag och påpekat den olämpliga avgränsningen som utesluter enmansaktiebolagen. Genom att bara omfatta enskild firma riktade sig reglerna till fel målgrupp och riskerade att skapa stora problem för just dem som man avser att hjälpa. Enskild firma är helt enkelt inte en lämplig företagsform när man börjar anställa. Samtidigt börjar många sin företagarbana med enskild firma. Men hur många inser att de har obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets åtaganden? Denna risk ökar dramatiskt när företaget anställer personal. Med det följer även ansvar för arbetsledning och – miljö, sjuklön, löneadministration och inte minst ekonomi.

De allra flesta företag som börjar växa och anställa drivs i aktiebolagsform. Det beror på att det är den företagsform som passar bäst för växande företag.

Höga arbetsgivaravgifter är enligt företagare själva ett av de viktigaste hindren för att börja anställa, det är helt enkelt för dyrt. Därför är det bra att regeringen uppmärksammat att arbetsgivaravgifterna utgör ett betydande tillväxthinder för mindre och växande företag.

Förslaget innehåller fortfarande en rad begräsningar, t.ex. tidsbegränsning och lönenivå. Även om förslaget är en seger för Företagarna finns det mer arbete kvar att göra för att sänka kostnaden att anställa.  

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna