För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Prisutdelning till forskning om företagande och entreprenörskap

Publicerad 16 maj 2017
Utvecklingsländerna är inte fattiga därför att vi är rika. De är fattiga för att de inte har våra institutioner och regler för företagande. Det var temat då 2017 års Global Award for Entrepreneurship Research delades ut i Stockholms Konserthus. Årets pristagare, peruanen Hernando de Soto, studerar hur alla länder, fattiga som rika, kan få fördelar av globaliseringen samt företagandets förutsättningar i utvecklingsländer.

Priset delades, liksom Nobelprisen, ut i konserthuset i Stockholm och prisutdelare var finansminister Magdalena Andersson. Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg fanns på plats och gratulerade.

-  Hernando de Soto gav en fantastiskt livlig och inspirerande föreläsning där han betonade tillit och institutionernas roll för företagande och ekonomisk tillväxt både här och i utvecklingsländer. Politiken måste bygga system som bygger på tillit och ge incitament till individer att ta risk och att satsa på innovation, nya varor och tjänster och företagande. Det är en förutsättning för ekonomisk jämlikhet. Där tycker jag att han har en väldigt viktig poäng som är värd att upprepas, säger Daniel Wiberg.

-  Jag tycker att det är en oerhört välförtjänt pristagare. Hernando de Sotos forskning ligger till grund för en stor del av vår förståelse av ut den informella ekonomin fungerar i stora delar av världen och i utvecklingsländerna, samt vilka lärdomar vi i västvärlden behöver dra av detta.

Entreprenörskap är den avgörande faktorn för att skapa välstånd. Men när det formella lagsystemet inte fungerar utvecklas ett parallellt och informellt system. Inte sällan åtföljs denna svarta ekonomi av godtycklighet och korruption, vilket göder fattigdom och gör det svårt att utnyttja skalfördelar och specialisering.

-  Dåliga regelverk, kopplade till äganderätten, är exempel på svaga institutioner i många utvecklingsländer. Vilket försvårar för fattiga människor och småföretagare att skapa värde och tillväxt. I Sverige har vi mycket starka institutioner och regelverk, men i de fall regelverken brister, eller om det saknas tilltro till regelsystem, då utvecklas parallella system. Det mest klassiska svenska exemplet var ju innan ROT- och RUT-avdragen infördes då svartarbetet i dessa sektorer var ganska omfattande, helt enkelt därför att de höga skatterna och kostnaderna för denna typ av tjänster gjorde att folk inte hade tilltro till det skattesystemet i dessa delar. Säger Daniel Wiberg

Priset instiftades 1996 och delas ut av Entreprenörskapsforum för forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap och företagande. Medgrundare och finansiärer är också Institutet för Näringslivsforskning (IFN), VINNOVA och Stockholms Köpmansklubb.

Läs mer om pristagaren och Global Award for Entrepreneurship Research på Entreprenörskapsforums hemsida.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna