podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ytterligare seger - regeringen backar om bankskatten!

Publicerad 27 feb 2017
En seger att regeringen lyssnat på kritik från bland annat Företagarna om förslaget på bankskatt! Det visar att Företagarna gör skillnad och att regeringen faktisk lyssnar till välgrundad kritik. Förslaget var bristfällig och skulle lett till stora problem för företagare.

Förslaget var bristfälligt i en rad avseenden och skulle ha lett till allvarliga problem för företag i så gott som alla sektorer och över hela landet, i synnerhet på landsbygden. Den föreslagna extraskatten på anställda skulle ha påskyndat nedläggningar av lokala bankkontor och neddragning av personal och därmed försämra förutsättningarna för småföretag att verka på landsbygden.

Förslaget innebar att en finansiell verksamhetsskatt på 15 procent av personalkostnaden skulle betalas av alla som är skyldiga att betala socialavgifter och som har tillhandahållit en finansiell tjänst som är undantagen från moms enligt vissa regler i mervärdesskattelagen. Det skulle därmed ha drabbat betydligt fler företag än storbankerna. Sammantaget hade det kunnat drabba över 300 000 företag som inte i egentlig mening är verksamma inom finanssektorn, utan enbart erbjuder någon enstaka finansiell tjänst i samband med sin huvudsakliga verksamhet. Däribland små och växande företag, utan att det ens skulle generera några betydande skatteintäkter. Det hade varit både ineffektivt och skadligt.

Högre skatt på anställning innebär ju att banker och försäkringsbolag skulle ha strävat efter att begränsa sina lönekostnader vilket skulle skynda på en redan pågående nedläggning av bankkontor ute i landet och få stor negativ inverkan på möjligheterna för småföretag och privatpersoner på landsbygden. Det främsta skälet till att företagarna avstyrkte förslaget är dock att skatten till stor del ändå inte hade burits av banker och försäkringsbolag utan övervältrats till privatkunder och företag genom ökade kostnader för finansiella tjänster. Även om finanssektorn skulle vara ”underbeskattad” skulle alltså inte den föreslagna skatten bekostas av finanssektorn, utan deras kunder, främst småföretag som i hög grad förlitar sig på sektorn för betal- och likviditetshantering.

Regeringen har dock meddelat den kommer att jobba vidare internt med ett nytt förslag. Förhoppningsvis blir det ett effektivare och mer välriktat förslag. Företagarna kommer att följa ärendet noga.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna