headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Andel nystartade företag

Så stor andel av företagen är nya i ditt län

8 jan 2016
Antalet nyregistrerade företag växte 2015 jämfört med året innan. I Stockholm är störst andel av företagen nya - färre är det i Norrbotten.

Under 2015 registrerades 64 625 nya företag* på Bolagsverket, vilket är 2 253 fler i jämförelse med 2014. Antal nyregistrerade företag som andel av total antal registrerade företag är 6,2 procent år 2015.

Stockholms län visar störst andel nyregistrerade företag i landet (7,6 procent), Hallands län (6,8 procent) följer på andra plats och Västra Götaland på tredje plats (6,7 procent). I Norrbotten, Dalarna, Värmland och Gävleborg är nyföretagandet lägst.

Branscherna spelar in

Skillnaderna mellan länen beror antagligen på branschstrukturen. Generellt kan sägas att det är fler företag som startas inom tjänstesektorn än inom industrisektorn. Detta beror på de lägre initiala kostnaderna för att starta ett tjänsteföretag.

Storstadsregioner, med relativt fler tjänsteföretag, hamnar därför över riksgenomsnittet, och de traditionella industrilänen hamnar i botten.

*Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap