headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Hallå där Catharina Bildt Grape, som arbetar med Företagarnas integrationsprojekt

Företagarna ser ett stort engagemang och efterfrågan på stöd i integrationsfrågorna och har startat två projekt på temat. Vad innebär det? Vi stämde av med Catharina Bildt Grape!
Publicerad 17 feb 2016
Catharina Bildt Grape

För att på bästa sätt hjälpa våra medlemmar och Företagarnas organisation att arbeta med integrationsfrågor har vi tagit hjälp av Catharina Bildt Grape. Hon är konsult men är utbildad jurist som har arbetat med integration och migrationsfrågor i över 15 år. Bland annat arbetade hon som politiskt sakkunnig för integrationsministrarna 2006-2014.

Hej Catharina Bildt Grape! Hur går det med Företagarnas integrationsarbete?

– Under mina första veckor hos Företagarna har jag känt att det finns ett genuint engagemang i integrationsfrågan. Mitt främsta uppdrag är att vara en resurs för de föreningar som vill starta upp eller komma vidare med sitt integrationsarbete.

Vilka projekt jobbar du med?

– Jag jobbar framförallt med Företagarnas två prioriterade pilotprojekt som handlar om att erbjuda praktik till asylsökande eller NF-företagande som riktar sig mot både asylsökande och nyanlända. Mitt fokus nu är att nå ut regionalt för att ge stöd till de som vill starta initiativ eller komma vidare i påbörjade projekt med koppling till integration.

Om en lokalförening vill engagera sig i integrationsfrågan, vad kan de göra?

– Börja med att stämma av vad som är på gång i regionen, just nu startas en rad projekt upp. Om din region inte har något projekt på gång så kontakta gärna Företagarna centralt så diskuterar vi vad ni vill och kan göra och hur vi kan stötta er. 

På vilket sätt kan Företagarnas medlemmar göra skillnad?

– Företagare är ofta en stark civil kraft på orten. Den lokala förankringen med tillgång till nätverk och kontakter är precis det som många nyanlända saknar. Att asylsökande och nyanlända får möjlighet till språkträning, insikt i hur det fungerar på en svensk arbetsplats och att knyta lokala kontakter förbättrar möjligheterna för dem att komma i arbete och etablera sig i samhället.

Riks

Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS

Sätt stopp för halvmesyren om Las

Arbetsrätten måste reformeras. Det duger inte att försöka tvinga in företag i en omodern lösning som försvårar för småföretagen samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet vä...


Coronakrisen