För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Inte helt kolsvart – här är budgetförslagen som gynnar företagen

Publicerad 21 sep 2015
Budgeten:Höstens budgetproposition är till många delar en mörk historia för dig som driver företag. Men några ljuspunkter finns, anser Företagarna.

Regeringens satsning Team Sweden är ett steg i rätt riktning på exportområdet.
– Det är bra att samla aktörerna som sysslar med export, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna

Förslaget innebär en samordning av exportstödet till enskilda företag. I denna ska representanter för centrala statliga myndigheter, organisationer och statliga bolag med uppdrag att stödja näringslivets export och internationalisering, och relevanta departement ingå, enligt förslaget. Därtill hoppas Företagarna på att man bygger vidare på systemet med så kallade affärsutvecklingscheckar, som bland annat testats av Vinnova, för att stötta företag som vill utvecklas.

Statlig garanti underlättar lån till företag

I budgeten finns också förslag om att skapa ett garantisystem för företagslån. Förslaget innebär att ett statligt garantisystem införs i syfte att stödja bankernas utlåning till små företag.
Företag under expansion kan ha svårigheter att möta långivarens krav på säkerheter. En statlig garanti skulle kunna kompensera för bristen på säkerheter och på så sätt bidra till att öka bankernas utlåning till företagen, enligt utredningen om statliga finaniseringssatsningar som tagit fram förslaget.

Reformering av det statliga riskkapitalet

Företagarna är också positiva till den reformering av det statliga riskkapitalet som utredningen om statliga finansieringssatsningar presenterat. Det syftar till att skapa en fond-i-fond struktur för de statliga riskkapitalsatsningarna, så att investeringar alltid sker tillsammans med privata aktörer. 

– Nu gäller det att regeringen verkligen tar till sig dessa förslag och säkerställer att finansieringen riktas mot de små och växande företagen, säger Daniel Wiberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna