podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

8 av 10 företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar är små

En majoritet, 8 av 10, av företagen som lämnar anbud i offentliga upphandlingar har färre än 50 anställda. Glädjande, tycker Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.
Publicerad 15 okt 2015

Siffrorna redovisas i en ny rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. 

  Samtidigt är det i sig ganska naturligt att det är en stor andel små företag, eftersom de absolut flesta företag faktiskt är små. Hela 99,3 procent av alla företag har färre än 50 anställda. Små företag utgör alltså en helt betydande del av marknaden, säger Ulrica Dyrke.

Stor marknad

Företagarnas studier visar att 27 procent av de små företagen är med i offentliga upphandlingar. Företagarna arbetar för att ännu fler små företag ska vara med och tävla om att få leverera till offentlig sektor. Detta är en stor marknad.

Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens rapport visar att de små företagen vinner i 41 procent av upphandlingarna.

Nationellt stöd

 – Upphandling handlar om att det bästa anbudet ska vinna. Det är positivt att många små företag vinner upphandlingarna de deltar i. Förhoppningsvis finns det potential för ännu högre siffror här, säger Ulrica Dyrke.

Ett nationellt upphandlingsstöd som klargör upphandlingsprocessen och ger små företag allmän insikt för att undvika göra onödiga misstag kan vara ett steg på vägen.

Dela upp kontrakt och ställ relevanta krav

Dessutom bör offentlig sektor  dela upp stora kontrakt i mindre delkontrakt så långt det är möjligt och se till att ställa rimliga och relevanta krav. Sådant underlättar för små företag som deltar i offentliga upphandlingar.

Att bygga in olika samhällspolitiska hänsyn i kravställandet kan vara en utmaning och försvåra möjligheterna för små företag. Detta måste man beakta när man utformar upphandlingarna, konstaterar Ulrica Dyrke.

Skapa dialog

Det är även viktigt att skapa en dialog mellan upphandlande myndigheter/enheter och företagen på marknaden.

– Genom olika former av dialog kan exempelvis kravställandet utvecklas och förbättras samt fler små företag få kunskap om hur offentlig upphandling fungerar, konstaterar Ulrica Dyrke.

– Dessa frågor kommer Företagarna att fortsätta arbeta för och uppmärksamma.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna