För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tryckeri ska återbetala fel moms till kunden

Publicerad 22 dec 2015
Problemen med den så kallade tryckerimomsen går in i ny fas. Nu har Högsta Domstolen slagit fast att tryckerier som debiterat kunderna för hög moms och fått återbetalning från Skatteverket, är skyldiga att betala tillbaka mellanskillnaden till kunderna.
Tryckermoms. Foto Pixabay

Bakgrunden är att EU-domstolen bedömt att tryckerierna tillhandahåller en ”tjänst” som har låg moms i stället för ”vara” med hög moms.

Tryckerier har sökt och fått tillbaka mellanskillnaden mellan 25 och 6 procent moms från Skatteverket. Det handlar om flera miljarder kronor totalt. Skatteverket har sedan krävt att kunderna ska betala motsvarande belopp – som de menar felaktigt har dragits av som ingående moms.

Kunden fick betala två gånger

Följden blev att tryckeriet fick tillbaka momspengar och kunden tvingas betala två gånger, först till tryckeriet och därefter till Skatteverket. Bara om det var omöjligt eller orimligt svårt för kunden att få tillbaka pengarna från tryckeriet skulle kunden slippa betala enligt Skatteverket.

Samtidigt har många tryckerier vägrat att betala tillbaka pengarna. Nu har alltså Högsta Domstolen slagit fast att ett tryckeri är skyldigt att återbetala moms som debiterats kunden felaktigt när tryckeriet har fått återbetalning från Skatteverket.  

Skatteverket har också uttalat sig efter HD:s fastslagande, och skriver på sin hemsida:

"De anstånd med att betala skatten som Skatteverket beviljat tryckerikunder på grund av det oklara rättsläget kommer inte att hävas innan Skatteverket har analyserat HD:s beslut och dess konsekvenser."

Håll kravet om följdändring öppet

– Visserligen är det bra att Högsta Domstolen nu gett kunderna rätt. Det har dröjt många år och är nog inte klart än. Flera tryckerier riskerar konkurs på grund av kraven från kunderna som nu måste tas med som skulder, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.

– Som kund gäller det att hålla kravet från Skatteverket om så kallad följdändring öppet tills man antingen får ersättning från tryckerierna eller kan visa att det är omöjligt på grund av tryckeriets konkurs. 

Så funkar tryckerimomsen

Dagens Arbete har gjort en mycket informativ film om hur tryckerimomsen fungerar.

{Embedkod för tex youtube}
Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna