För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Svenska företag får svårare att konkurrera

Publicerad 8 dec 2015
Regeringen har för avsikt att införa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar. Förslaget skulle innebära en diskriminering av svenska företag, vilket får till följd att de kommer att få stora svårigheter att konkurrera på marknaden.
Patrik Nilsson Företagarna kollektivavta

Det skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson SvD Näringslivs debattsida den 8/12 2015, tillsammans med Pär Cronhult, chefjurist på Den Nya Välfärden och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Omvänd diskriminering

Enligt EU-rätten är det endast tillåtet att ställa upphandlingskrav som ryms inom den så kallade hårda kärnan på utländska företag som bedriver sin produktion utomlands och utstationerar arbetskraft till Sverige. Utredningens förslag innebär dock att mer omfattande krav ska kunna gälla för svenska företag – en så kallad omvänd diskriminering.

Riskerar konkurreras ut

Detta kan knappast vara förenligt med den grundläggande princip om likabehandling som innebär att alla anbudsgivare ska behandlas lika. Om de förslag som nu framförs i utredningen faktiskt genomförs riskerar svenska företag därmed att konkurreras ut av sina utländska konkurrenter, skriver debattörerna i artikeln.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna