headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarnas kongress arrangeras i Östergötland

26 nov 2019
Nu är det klart att Företagarnas kongress 2020 hålls i Östergötland. Evenemanget går av stapeln på Vildmarkshotellet i Norrköping den 28-29 maj. Alla medlemmar, förtroendevalda och branschförbund är välkomna.

Under Företagarnas kongress fattas viktiga beslut om organisationens framtid och en ny riksstyrelse ska väljas. Dessutom kommer det finnas möjlighet att diskutera viktiga företagarpolitiska frågor med andra medlemmar och inbjudna gäster.

Lokalföreningarna ska utse sina ombud på årsmötet. Anmälan till kongressen ska sedan göras senast 28 mars 2020. Mer information med länk till anmälan skickas ut i februari. Alla medlemmar har rätt att delta på kongressen utan rösträtt men med yttranderätt i anslutning till egen motion.

Läs mer om kongressen 2020 här.

Se kallelse till kongressen här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap