För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lönsamheten för småföretagare tillbaka på 90-talets krisnivåer

Publicerad 8 maj 2023
Småföretagare i länet bedömer att lönsamheten närmar sig de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen.

Den årliga rapporten Småföretagsbarometern tas fram av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Årets  undersökning visar att Småföretagsbarometern föll och är under dess historiska genomsnitt för sjätte året i rad och lönsamheten är nu nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet  visar rykande färska siffror. 

- Småföretagskonjunkturen i landet har försvagats det senaste året, med en sjunkande orderingång som också bidrar till färre nyanställningar, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper

Stark lönsamhetsförsvagning

Lönsamhetsförsvagningen sker trots att många företag tvingats höja sina priser. Framtidsutsikterna är deppiga för många. Det finns skillnader mellan branscher, där tjänsteföretagen är mer optimistiska jämfört med de som säljer till hushållen.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många företag. En tredjedel av småföretagen uppger att bristen på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för företagets expansion. Svårigheter att rekrytera är ett hinder som genomsyrar samtliga branscher.

– Trots att många företagare befinner sig i ett ansträngt läge är det få företag som planerar att säga upp personal eller minska sina anställdas löner. Det tyder på att kompetensbristen är stor och företagarna värderar sina anställda högt, säger Johan Grip, chefsekonom, Företagarna till ÖrebroNyheter. 

Risk för fler konkurser 

Drygt en av fem företagare uppger att de skulle behöva minska den egna lönen för att undvika att företaget går i konkurs. Vart tionde företag uppger dock att de skulle gå i konkurs om intäkterna halverades under tre månader.

- Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned och att en tredjedel av företagarna uppger att deras privatekonomi har försämrats det senaste året, säger Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund.

Den 12 juni släpper Företagarna den lokala rapporten som bryts ned på lokalnivå. Då får vi ta del av vad Örebro läns småföretagare säger. 

Läs rapporten här! 

Fler nyheter från Företagarna