headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Pandemins påverkan i Örebro län – stödåtgärder och återstart

Länsradions Lars-Åke Stenström intervjuar Företagarnas regionchef Eva Cooper om Corona-pandemins påverkan på Örebro Län. Cooper framhåller vikten av att stödåtgärderna kvarstår så länge restriktionerna behövs.
Publicerad 14 okt 2020
Foto: Eva Cooper, regionchef Företagarna Mellansverige

Svenska företag har under pandemin vidtagit kraftiga åtgärder för att förhindra smittspridning. Företagarna har stor respekt för att restriktionerna kvarstår. Samtidigt begränsas verksamheterna av detta och då är det naturligtvis nödvändigt att stödåtgärderna inte plockas bort.

Corona-krisen som präglat sommaren för svensk besöksnäring har varit allt annat än nådig. Nya siffror från Visita och Benchmarking Alliance visar på ett intäktstapp om 33 miljarder kronor. Trots att svenskarnas möjligheter att resa utomlands var begränsas och därmed semestrade inrikes så kunde inte förlusten av utländska turister täckas upp.

Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter ca 200 000 personer. Nästan hälften av dessa är utlandsfödda och drygt en tredjedel är unga - under 25 år.

Hotell- och restaurangbranschen är en personalintensiv bransch som sysselsätter omkring 202 000 personer förra året. Nästan hälften av dessa är utlandsfödda och drygt en tredjedel är unga - under 25 år. Givet omständigheterna för Sverige, som för närvarande lider av europas tredje högsta ungdomsarbetslöshet, är detta en mycket viktig bransch och att många jobb nu riskerar att försvinna kring årsskiftet är alarmerande för svensk arbetsmarknad.

Trots att Sveriges ekonomi krympt är de flesta bedömare överens om att det kunde sett värre ut och att Sverige klarat sig hyggligt i förhållande till många andra länder i Europa. Något som emellertid är en tämligen klen tröst för alla de företagare som ännu inte sett kunderna återvända eller de röda siffrorna bli svarta.

Lyssna på hela radioinslaget med Eva Cooper, regionchef Mellansverige, i Länsradion

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen