headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Det finns mycket kvar att göra för företagen

Genom de kraftigt skärpta råden och en redan tuff 50-gräns som snart ersätts med en 8-gräns ökar oron för länets företagare. Nu krävs att Region Örebro och Länsstyrelsen upprättar en plan och beredskap för hur de drabbade företagen ska kunna stöttas. 
Publicerad 16 nov 2020

Att förhindra smittspridning är allas vår angelägenhet. Det är nu oerhört viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att hålla nere smittspridningen på en nivå som vården i Örebro län klarar av.  Hela samhället, inte minst Örebro läns företagare, har vidtagit kraftiga åtgärder för att förhindra smittspridningen. Anpassade öppettider, begränsat antalet besökare i lokaler, innovativa lösningar som hemkörning med mera.

Samtidigt har vi sett ett näringsliv som sargats allt mer för varje ny restriktion som införts utan tillräckliga stödåtgärder eller för den delen en förutsägbarhet som lyst med sin frånvaro. De stödpaket som regeringen har infört för att mildra de negativa ekonomiska effekterna har för många företag inte varit tillgängliga eller långt ifrån tillräckliga.  Restriktioner och begränsningar måste mötas upp med relevanta stöd för företagen. Till syvende och sist är företagen med och finansierar välfärden och därmed är det av stor betydelse att dessa företag inte går under.

I ett remissvar till länsstyrelsen rörande konsekvensutredningen över de föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och offentliga tillställningar inom länet för att motverka smittspridning har Företagarnas Eva Cooper och Pontus Lindström framhållit en rad synpunkter.

Problematiska gränsdragningar med dålig träffsäkerhet

Företagarna anser att restriktionerna i högre grad bör ta hänsyn till ytor och lokalers storlek samt i hur stor utsträckning arrangörerna har förmåga att upprätthålla tillräckligt avstånd mellan besökarna och förhålla sig till andra säkerhetsåtgärder. Gränsen om 50 deltagare har lidit brist på träffsäkerhet och skapat ologiska situationer i tillämpningen. Det finns flera exempel på verksamheter som kunnat komma runt förbudet medan liknande verksamheter omfattats av förbudet. 

En viktig åtgärd just nu är att stötta företagare och minska ovissheten

En viktig åtgärd just nu är att stötta företagare och minska ovissheten om framtiden och där finns en hel del att göra både lokalt, regionalt och nationellt. Det handlar om helt nödvändiga åtgärdsplaner som syftar till att ge regionens företag större förutsägbarhet så att företagen i förväg kan veta att vid smittspridningsnivån x sätts åtgärden y in och då kommer också stödåtgärd z att presenteras.

Näringslivet måste uppvärderas på prioriteringslistan

De nu gällande restriktionerna har redan slagit hårt mot näringslivet. 50-gränsen blir inom kort en 8-gräns vilket sannolikt kommer medföra förödande konsekvenser för näringslivet om inte det offentliga tar till drastiska åtgärder. Inte minst behövs besked om vilka lättnader och sänkningar i avgifter som infördes i kommunen och regionen i samband med krisen som kan kvarstå under 2021. Företagarna anser att det finns fortsatt behov för regionen, Länsstyrelsen och kommuner att ytterligare se över fortsatt sänkta avgifter för företag så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag i Örebro län som anställer och betalar skatt till välfärden.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen