headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Kommunen har lyssnat på oss!

Ett mycket glädjande besked vi fick under mötet var att vid varje tjänstemannabeslut finns det numer ett tillägg, förutom barnperspektivet, att ett näringslivsperspektiv skall beaktas. Det innebär att vid varje beslut som fattas skall det tas i beaktande om beslutet gynnar eller missgynnar näringslivet. Detta är en punkt Företagarna drivit och det är mycket glädjande att kommunen hörsammat detta!
Publicerad 27 nov 2020

Här kommer lite information från senaste Tillväxtråd som hölls den 26 november 2020.

Jenny från Näringslivsenheten informerade om att:
- kommunen söker intressenter att driva kiosk -och caféverksamhet till resecentrum, gärna en lokal företagare.
- I sociala medier förekommer frågor kring om och när McDonalds kommer till Bålsta och svaret på det är ja, McDonalds kommer. En detaljplan är på gång att antas.
- Det finns en mark på 16000 kvm som är reserverad för handelsplats i området kring McDonalds/ICA Maxi.
- Näringslivsenheten jobbar med att ta fram en Näringslivsstrategi att arbeta efter.


En viktig fråga som Jenny lyfte var hur vi ska säkerställa att Håbo Kommun kan förse de lokala företagen med rätt kompetens. Frågan diskuterades och ett förslag var att en arbetsgrupp bör tillsättas. Samtliga mötesdeltagare var överens om att det är en mycket prioriterad fråga och att ett arbete bör initieras redan efter årsskiftet.

Kommande aktiviteter från Näringslivsenheten:
27/11-20 Digital näringslivslunch, tema centrum
1/12-20 Digitalt, Morgonsoffan
3/12-20 Digitalt möte om Dragets Industriområde
11/12-20 Digital lunchträff med temat friskvård. Många politiker anmälda

Kommundirektör Mattias Jonsgården har lagt mycket av sin tid på att identifiera brister och behov. Mycket handlar om att se, höra och synliggöra de processer som organisationen jobbar efter för att skapa tydlighet. Det pågår även ett arbete med att sätta en värdegrund och kultur som bland annat handlar om hur kommunen bemöter företag och hur hela kommunen som organisation ska jobba på ett sätt som främjar näringslivet liksom andra viktiga områden som besöksnäring, utbildning och kommunikation. Mattias betonar vikten av helhet och långsiktighet i detta arbete.

Håbo får en ny samhällsbyggnadschef, Matts Eriksson som börjar den 14/12.

Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen