podcast news play företagaren I media förmån faq

Debatt: om generationsskifte i småbolag

Fungerande ägarskifte viktigt för Sverige. Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Det innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med.
Publicerad 14 jan 2016
 Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till det är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar det leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompentens och upparbetad infrastruktur.

Sverige behöver fler växande och framgångsrika företag. Den snabba strukturomvandlingen i näringslivet gör det nödvändigt att arbetskraft, kapital och kompetens smidigt och enkelt kan föras över mellan olika sektorer, olika företag och generationer. För att lyckas behövs en välfungerande kapitalmarknad som underlättar ”exit” och ”entry” på ägarsidan. Ägarskatterna får inte snedvrida konkurrensen till fördel för utländskt eller institutionellt ägande.

I dag finns flera problem som försvårar generations- och ägarskifte i mindre företag. De flesta regelverk är utformade för att passa storföretag och deras anställda, inte småföretagare. De är också anpassade främst till industriföretagens förutsättningar vilket inte alltid ger rätt förutsättningar för tjänsteföretagen, trots att det är den sektor i näringslivet som växer snabbast. Dessutom missgynnar kapitalbeskattningen aktiva svenska ägare relativt utländskt och passivt ägande.

En annan försvårande omständighet är att reglerna för investeraravdraget ändras fr.o.m. 2016. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det försvårar för familjemedlemmar att köpa in sig i och ta över befintliga bolag.

Företagarna har flera förslag för att underlätta generations- och ägarskiften.

  • Stimulans för nyföretagandet bör även omfatta personer som vill ta över ett existerande företag.
  • Reformera arbetsrätten och kollektivavtalen. Gör LAS mer flexibelt för småföretag.
  • Stärk entreprenörskap i utbildningssystemet.
  • Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Se över ägarskatterna, fokusera på förenkling och förtydligande av reglerna, inte på att dra in fler skattekronor till staten.
  • Utvidga investeraravdraget och möjliggör för privatpersoner att spara ihop riskkapital till eget eller andras företagande. Underlätta för privatpersoner ta steget att driva företag och premiera deras risktagande.

Företagarna Köping – Mathias Axelsson – Ordförande

Företagarna Kungsör -Stig Blomberg – Ordförande

Företagarna Arboga – Sven-Åke Lundin – Ordförande

Ove Jansson – Tf regionchef

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.